Điện Biên: Chú trọng quán triệt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 185

Đây là một trong những nội dung được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Ảnh minh họa/Nguồn: tpdienbienphu.dienbien.gov.vn

Cụ thể, Sở VHTTDL đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị tới các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công tác tuyên truyền được các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền cổ động trực quan bằng bảng pano, áp phích, băng rôn, phướn; đăng tải tin bài trên hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở, trên trang thông tin điện tử các huyện, thị xã, thành phố; trên màn hình Led, trên hệ thống loa phát thanh của thôn, bản, tổ dân phố trong các buổi đưa tin hàng tuần, hàng tháng; lồng ghép trong các chương trình tuyên truyền lưu động, hoạt động chiếu phim lưu động tại các bản vùng cao, vùng xa, khu vực biên giới;…

Công tác quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng luôn được xác định là hoạt động trọng tâm trong các chương trình, Kế hoạch của tỉnh. Với vai trò là cầu nối thông tin, tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các chính sách liên quan đến các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hoá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chú trọng quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chính sách, chương trình của tỉnh tới các đơn vị trong toàn ngành; kịp thời chỉ đạo các đơn vị gắn các nội dung của chương trình, công tác quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương tại cơ sở với hoạt động chuyên môn, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng góp phần nâng cao đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các sở, ban ngành, địa phương kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch: karaoke, vũ trường, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc sân khấu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bảo đảm nội dung văn hóa lành mạnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động văn hóa để truyền bá các văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực, tổ chức trá hình các hoạt động mại dâm, ma tuý, đánh bạc, số đề dưới mọi hình thức; nghiêm cấm đối với các cán bộ, công chức viên chức tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động này.

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, sự nghiệp văn hóa đã có những bước phát triển mới; nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở về vị trí, vai trò của văn hóa được nâng cao; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được quan tâm triển khai đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, được nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe của nhân dân trên địa bàn được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Hằng Đinh

Nguồn: bvhttdl.gov.vn