Triển lãm với chủ đề "Độc lập" tại Hoàng thành Thăng Long

Cập nhật:
Lượt xem: 520

Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/0/2020), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Độc lập” tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Triển lãm được mở cửa từ ngày 31/8/2020 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, số 19 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội và có phiên bản trực tuyến tại website:trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn giới thiệu 100 tài liệu, hình ảnh, gồm 03 nội dung: Khát vọng độc lập dân tộc, Ngày độc lập và Sự lan tỏa của khát vọng độc lập.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 2/9/1945 – Ngày độc lập là thời khắc thiêng liêng trên Quảng trường Ba Đình với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Một lần nữa, “Khát vọng độc lập” được lan tỏa, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên toàn thế giới.

Trong suốt 10 thế kỷ, từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, Việt Nam phải đương đầu với bao mối họa xâm lăng, nhưng cũng từng đó thời gian nền độc lập dân tộc được giữ vững và bảo vệ. Khát vọng độc lập dân tộc được thể hiện trong Chiếu dời đô năm 1010 của vua Lý Công Uẩn khi quyết định dời đô từ thành Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên thành Thăng Long, mong muốn xây dựng một đất nước phồn thịnh muôn đời. Khát vọng đó được các triều đại hun đúc, bồi đắp, làm nên những chiến công hiển hách.

Những tư liệu, hình ảnh về những sự kiện lịch sử trọng đại đều để lại dấu ấn trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long, là những mốc son không bao giờ phai mờ trong dòng chảy lịch sử chung của dân tộc, đánh dấu quá trình hình thành và phát triển của một quốc gia độc lập trong suốt hơn một ngàn năm, bao gồm cả thời kỳ thuộc địa và hai cuộc chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước sau này.

Thông qua Triển lãm, những sự kiện nối tiếp nhau làm nên lịch sử của Thăng Long – Hà Nội sẽ được kể trong câu chuyện về Độc lập, ở triển lãm ảnh cùng tên.

Minh Anh

Nguồn: Báo Chính phủ