Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chuẩn y Cấp ủy Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật:
Lượt xem: 1.935

- Ngày 25/8/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Quyết định số 2490-QĐ/ĐUK chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 nhận Quyết định chuẩn y

Theo đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chuẩn y đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Chủ tịch Công đoàn Bộ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng theo Quyết định 2490-QĐ/ĐUK, Đảng ủy Khối đã chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 09 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ có 33 đồng chí.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 04/9/2020, đồng chí Tạ Quang Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã công bố và trao Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL đến nhận công tác Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ cũng công bố và trao Quyết định chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL

Đồng chí Tạ Quang Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Quyết định cho đồng chí Phạm Cao Thái, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ VHTTDL

Trước đó, trong hai ngày 13-14/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Trung tâm Thông tin du lịch