Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc với Trung tâm Thông tin du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.957

- Ngày 11/9/2020, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch). Dự cuộc họp có Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc, Lãnh đạo Trung tâm Thông tin du lịch cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo (Ảnh: TITC)

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch đã báo cáo Thứ trưởng về hoạt động của đơn vị. Theo đó, Trung tâm là đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng, nhiệm vụ chính gồm có: (1) Thông tin, truyền thông góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao nhận thức xã hội về du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam; (2) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước và quảng bá, xúc tiến du lịch; (3) Nghiên cứu, thực hiện công tác thống kê du lịch, áp dụng phương pháp thống kê Tài khoản vệ tinh du lịch theo khuyến nghị của Liên hợp quốc.

Trong năm 2020, Trung tâm đang tập trung triển khai Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là đề án do Trung tâm chủ trì đề xuất xây dựng và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, Trung tâm đang đẩy mạnh xây dựng các ứng dụng nền tảng mạng xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, phát triển các ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý ngành và khách du lịch.

Giám đốc Trung tâm Lê Tuấn Anh phát biểu báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng về hoạt động của Trung tâm (Ảnh: TITC)

Trong lĩnh vực thống kê du lịch, Trung tâm đang tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê nhân lực trong ngành Du lịch; tham gia xây dựng các Thông tư về chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Du lịch; xuất bản các ấn phẩm thống kê du lịch.

Trong công tác thông tin, truyền thông, Trung tâm tập trung xây dựng các báo cáo thị trường, năng lực cạnh tranh du lịch và các báo cáo, tài liệu chuyên đề phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; truyền thông về công tác quản lý nhà nước và xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam, các hoạt động ứng phó với dịch Covid-19 và kích cầu phục hồi của ngành Du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả Trung tâm Thông tin du lịch đã đạt được sau 25 năm xây dựng và phát triển. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm đã chủ động nắm bắt, xử lý và truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời, phục vụ tốt công tác quản lý ngành và chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL.

Trung tâm đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ áp dụng mô hình Tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam theo khuyến nghị của Liên hợp quốc, tính toán đóng góp của du lịch trong nền kinh tế để tham mưu cho công tác hoạch định chiến lược, chính sách phát triển ngành.

Công tác truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam được thực hiện tốt, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên trường quốc tế, là một kênh thông tin chính thống, uy tín của ngành.

Thứ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới, về nhiệm vụ thống kê du lịch, Trung tâm cần đề xuất Lãnh đạo Tổng cục Du lịch báo cáo Lãnh đạo Bộ VHTTDL làm việc với Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất về các bộ chỉ tiêu thống kê du lịch và phương pháp tính toán.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Trung tâm cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ du lịch theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Trong công tác truyền thông, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục truyền thông mạnh mẽ về chương trình kích cầu du lịch nội địa, tập trung vào du lịch an toàn và trải nghiệm hấp dẫn đối với khách du lịch, không để đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch.

Thứ trưởng lưu ý, Trung tâm cần tăng cường đào tạo cán bộ theo hướng chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nghiên cứu đưa ra các giải pháp gia tăng nguồn có thu cho Trung tâm với vai trò là một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch.

Cảm ơn các ý kiến chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Lê Tuấn Anh khẳng định sẽ tiếp thu và triển khai ngay các nhiệm vụ chủ yếu theo chỉ đạo của Thứ trưởng, nỗ lực đóng góp ngày càng tích cực vào hoạt động chung của Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL và của ngành Du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch