Mời tham gia Hội chợ trực tuyến Experience Panama Expo

Cập nhật:
Lượt xem: 2.026

– Nhằm thúc đẩy xúc tiến du lịch Việt Nam tại Panama, ngày 22/9/2020, Tổng cục Du lịch đã ban hành Thông báo về việc mời tham gia Hội chợ trực tuyến Experience Panama Expo.

Theo đó, Hội chợ trực tuyến Experience Panama Expo do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công - Nông nghiệp Panama cùng Quỹ Xúc tiến Du lịch Panama tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 25-27-9/2020.

Hội chợ trực tuyến Experience Panama Expo là một không gian triển lãm quốc tế để thế giới biết thêm về các dịch vụ mà Panama cung cấp, trong đó có trao đổi thương mại giữa các khách hàng quốc tế, các đơn vị tổ chức sự kiện và 180 doanh nghiệp du lịch địa phương.

Để thúc đẩy xúc tiến du lịch Việt Nam tại Panama, Tổng cục Du lịch thông báo tới các địa phương, doanh nghiệp xem xét khả năng tham gia hội chợ trên.

Thủ tục đăng ký tham gia hội chợ có thể liên hệ qua đường link sau: http://us19.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%d&u=94ad967448c3492e1b20fefb7&id=a10bb1432d

Trung tâm Thông tin du lịch