Bắc Giang: Triển khai Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật:
Lượt xem: 445

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Theo đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, các điểm du lịch cộng đồng và tham quan vùng cây ăn quả có đủ điều kiện đón ít nhất 1 triệu lượt khách/năm, trong đó có khoảng 10 nghìn khách quốc tế. Doanh thu ước đạt 450 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân đạt 25%/năm.

Giai đoạn 2021 - 2025, tập trung phát triển các hợp tác xã có điều kiện phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương, góp phần thu hút du khách. Đồng thời tạo việc làm cho khoảng 500 lao động tại mỗi điểm du lịch cộng đồng, góp phần tăng nguồn thu nhập cho người dân từ hoạt động du lịch.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh thực hiện hỗ trợ 18 điểm du lịch cộng đồng, tập trung ở các huyện: Sơn Động, Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng mô hình quản lý du lịch cộng đồng, trên cơ sở thành lập các Hợp tác xã du lịch cộng đồng hoạt động theo quy định của pháp luật, đảm bảo quản lý tốt các hoạt động dịch vụ du lịch cộng đồng tại xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch cộng đồng. Lồng ghép các chương trình đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn phục vụ hoạt động du lịch cộng đồng. Từng bước quy hoạch các điểm tham quan, vui chơi giải trí phù hợp để thu hút du khách.

Hình thành sản phẩm đặc trưng cho từng điểm du lịch cộng đồng tại mỗi địa phương. Thiết kế chương trình tham quan, trải nghiệm qua các hoạt động của sản xuất, trồng trọt, chế biến… của người dân địa phương nhằm nâng việc giao lưu văn hóa giữa người dân bản địa và khách du lịch.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về một số kỹ năng bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về cách ứng xử thân thiện với môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi trường vào tài liệu du lịch cộng đồng. Sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên không ảnh hưởng đến việc sử dụng tài nguyên lâu dài; bảo tồn tài nguyên tự nhiên và động vật hoang dã tại điểm du lịch.

Kết hợp cho khách tham quan các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, làng nghề trước khi lưu trú tại các cơ sở homestay, thưởng thức các làn điệu dân ca đặc trưng của mỗi địa phương, tham gia các trò chơi dân gian; gắn kết với các phong tục tập quán, lễ hội giúp du khách trải nghiệm như là một thành viên của cộng đồng địa phương nhằm gia tăng thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

UBND các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, Việt Yên, Lục Nam thành lập các hợp tác xã hoạt động phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương theo quy định của pháp luật. Đầu tư sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn đến các điểm du lịch cộng đồng, các điểm tham quan gần điểm du lịch cộng đồng. Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại điểm du lịch cộng đồng, tham quan vườn cây ăn quả, hỗ trợ kinh phí mua trang phục dân tộc cho hộ gia đình xây dựng, hình thành điểm mới điểm du lịch cộng đồng.

UBND các xã có điểm du lịch cộng đồng trực tiếp quản lý, chỉ đạo, đôn đốc các hộ gia đình thực hiện tốt các tiêu chí, quy định của du lịch cộng đồng. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp, chấp hành đúng các quy định về hoạt động phục vụ du lịch, về môi trường, cảnh quan, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ.

Vận động, đề nghị thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng tại địa phương. Đôn đốc, hướng dẫn các hộ dân, Hợp tác xã du lịch cộng đồng xây dựng nội quy, quy chế hoạt động và nội quy cụ thể của các hộ dân hoạt động du lịch cộng đồng…

Nguyễn Miền

Nguồn: Báo Bắc Giang