Quảng Bình: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật:
Lượt xem: 554

Sáng 28/10, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tại đại hội này, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đặt ra mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Sau nhiều ngày tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII đã khai mạc. Thời gian đại hội rút ngắn từ 3 xuống còn 1 ngày. Đại hội cũng cắt giảm thành phần tham dự; hủy các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng...

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình xác định những định hướng, mục tiêu cơ bản để xây dựng những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu tổng quát nhằm "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc trung bộ".

Nhằm cụ thể hoá mục tiêu này, Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Bình xác định tập trung vào bốn khâu đột phá, tương ứng với bốn chương trình hành động cần phải được triển khai thực hiện thật tốt trong nhiệm kỳ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian tới, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Gắn kết quy hoạch của tỉnh với các quy hoạch của vùng Bắc trung bộ, miền Trung và cả nước để tận dụng các lợi thế của các mối liên kết vùng, các tiềm năng lợi thế không chỉ của Quảng Bình mà của các địa phương lân cận, như: Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng...

Trong phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Bình xác định công nghiệp là trọng điểm; dịch vụ, du lịch là mũi nhọn; nông nghiệp là bệ đỡ của kinh tế tỉnh nhà. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực” và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ đánh giá, kiểm điểm toàn diện, khách quan, nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm./.

Vĩnh Phúc - Phúc An

Nguồn: Báo Tổ Quốc