Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Cập nhật:
Lượt xem: 569

– Ngày 29/10/2020, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 59 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Khối các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự Đại hội

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên...

Đại hội thông qua 6 chỉ tiêu, thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời nhất trí nội dung của 3 đột phá về công tác tổ chức Đảng; công tác cán bộ và quản lý đảng viên; công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung quan trọng, đánh giá kết quả toàn diện của khóa XII và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tâm Thông tin du lịch