Kiên Giang có 323 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 380

Thông tin từ Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh thu hút 23 dự án, trong đó có 20 dự án của huyện Phú Quốc và 3 dự án của TP. Rạch Giá đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng diện tích 386,33ha, tổng vốn đầu tư 20.493,24 tỷ đồng.

Cảnh đẹp Phú Quốc nhìn từ trên cao cáp treo Hòn Thơm

Toàn tỉnh Kiên Giang có 323 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng diện tích 10.448 ha, tổng vốn đầu tư 355.677 tỷ đồng; trong đó có 69 dự án đi vào hoạt động với tổng quy mô 1.305 ha, tổng vốn đầu tư 14.242 tỷ đồng; 76 dự án đang triển khai xây dựng với tổng diện tích 4.177 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 165.100 tỷ đồng; 178 dự án đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư với tổng quy mô 4.966 ha, tổng vốn đầu tư ước thực hiện 176.334 tỷ đồng.

Riêng huyện Phú Quốc có 279 dự án đầu tư du lịch với diện tích 9.947 ha, tổng vốn đầu tư 349.733 tỷ đồng; trong đó có 41 dự án đã hoạt động với diện tích khoảng 1.188 ha, tổng vốn đầu tư 12.423 tỷ đồng; 71 dự án đang triển khai xây dựng với tổng diện tích 4.020 ha, tổng vốn đầu tư 163.328 tỷ đồng; 167 dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư với diện tích 4.739 ha, tổng vốn đầu tư ước thực hiện 173.983 tỷ đồng.

Thế Hạnh

Nguồn: Báo Văn hóa