Tuyên Quang nỗ lực phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật:
Lượt xem: 1.093

Tuyên Quang xác định phát triển du lịch là một trong lĩnh vực đột phá kinh tế của tỉnh với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm “Phát huy tiềm năng, khai thác tốt loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh, du lịch cộng đồng”. Thời gian qua, Tuyên Quang đặc biệt chú trọng khai thác du lịch cộng đồng, bước đầu đã hình thành nhiều điểm đến thu hút du khách.

Du khách trải nghiệm ruộng bậc thang mùa lúa chín xã Hồng Thái, huyện Na Hang

Khởi sắc du lịch cộng đồng Tuyên Quang

Tuyên Quang xác định phát triển du lịch là một lĩnh vực đột phá trong phát triển kinh tế. Phát triển du lịch cộng đồng thời gian qua đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp đảng ủy, chính quyền, các ngành, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bước đầu, Tuyên Quang đã hình thành nhiều điểm du lịch cộng đồng thu hút du khách; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức được đẩy mạnh, tạo được ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan, môi trường cũng như sự tự nguyện của người dân tại những điểm du lịch cộng đồng.

Có thể kể đến, điểm du lịch cộng đồng thôn Tân Lập (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương) có 2 ngôi nhà sàn năm xưa Bác Hồ đã từng ở và làm việc, ngày nay vẫn được bảo tồn nguyên giá trị gốc phục vụ khách tham quan. Điểm du lịch có BQL với quy chế hoạt động riêng, có đội văn nghệ phục vu du khách, dịch vụ ăn, nghỉ tại nhà dân… Hay như hoạt động du lịch cộng đồng huyện Lâm Bình hiện có điểm du lịch thôn Nà Tông, Nà Đông xã Thượng Lâm; điểm du lịch thôn Nà Muông xã Khuông Hà; điểm du lịch thôn Nặm Đíp xã Lăng Can… Từ 15 hộ đăng ký hoạt động homestay từ năm 2017 đến nay có thêm 8 hộ đăng ký, 1 HTX cung cấp dịch vụ homestay. Hoạt động mô hình du lịch cộng đồng huyện Lâm Bình đã phát huy thế mạnh văn hóa các dân tộc địa phương. Huyện Chiêm Hóa cũng đang xây dựng 4 điểm du lịch cộng đồng: thôn Bản Ba xã Trung Hà, thôn Biến xã Phúc Sơn, thôn An Thịnh xã Tân An, thôn Bó Củng xã Kim Bình; kết hợp khai thác du lịch sinh thái và khám phá văn hóa Tày, Dao bản địa. Hiện có 5 hộ kinh doanh homestay, 11 hộ đăng ký làm dịch vụ homestay…

Thông qua hoạt động phát triển du lịch cộng đồng, nhận thức của người dân đã được nâng lên, cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ du lịch, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường. Mặt khác, thông qua phát triển du lịch đã và đang khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật, nghề thủ công truyền thống, sản xuất hàng hóa địa phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Homestay Nặm Đíp huyện Lâm Bình

Huy động sức mạnh tổng hợp trong phát triển du lịch cộng đồng

Tuyên Quang đã triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng Tuyên Quang nói riêng. Các địa phương tại Tuyên Quang cũng tích cực triển khai xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Huyện Chiêm Hóa đã thực hiện Đề án “Bảo tồn kiến trúc nhà sàn truyền thống dân tộc Tày gắn với khu di lịch lịch sử Kim Bình”, “Điểm dừng chân đèo Gà gắn với du lịch cộng đồng xã Phúc Thịnh”; hỗ trợ kinh phí xây dựng các nhà sàn truyền thống bằng vật liệu bền vững, các biển chỉ dẫn du lịch… Huyện Lâm Bình, Sơn Dương hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân xây dựng nhà sàn, công trình vệ sinh du lịch để bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch… Tp. Tuyên Quang đã nghiên cứu, lập đề tại khoa học cấp tỉnh về “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Làng Văn hóa Giếng Tanh gắn với phát triển du lịch bền vững Tuyên Quang”; huyện Na Hang xây dựng Kế hoạch phát triển Làng Văn hóa Du lịch thôn Nà Khá xã Năng Khả, thôn Khau Tràng xã Hồng Thái; huyện Hàm Yên xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch thôn Cao Đường xã Yên Thuận…

Tuyên Quang đã vận động, hướng dẫn các hộ gia định tham gia hoạt động homestay chỉnh trang nhà cửa, xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vu khách du lịch. Tổng cục Du lịch cũng đã hỗ trợ kinh phí đào tạo, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ tại Làng Văn hóa Du lịch thôn Tân Lập; huyện Lâm Bình đã lập 4 đội văn nghệ, hỗ trợ trang bị, tập huấn luyện tập các tiết mục để phục vụ khách du lịch… Tuyên Quang cũng đã phục dựng và tổ chức các hoạt động lễ hội thu hút khách du lịch như lễ hội Động Tiên, chợ Thụt, lồng tông, nhảy lửa, cầu mùa, cấp sắc…; các làn điệu dân ca, dân vũ như hát Then, Sình ca, Páo Dung; thành lập CLB chèo kayak… để phục vụ khách du lịch.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, trong giai đoạn 2015-2019, Tuyên Quang đã tổ chức 8 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho hơn 400 học viên là các hộ gia đình tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn… Bên cạnh việc mở các lớp tập huấn, Tuyên Quang cũng tổ chức các chương trình tham quan học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng tại xã Xuân Giang (Quan Bình, Hà Giang), huyện Mai Châu (Hòa Bình), Làng Du lịch sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên)… Trong thời gian tới, Tuyên Quang sẽ tiếp tục đầu tư hỗ trợ du lịch cộng đồng huyện Lâm Bình; xã Năng Khả, Hồng Thái, huyện Na Hang; xã Kim Phú, Tp. Tuyên Quang; xã Trung Hà, Phúc Sơn, Tân An, Kim Bình, Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa; xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên; xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Phước Hà

Nguồn: Báo Du lịch