Bộ VHTTDL công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 346

– Ngày 21/9/2020, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 2638/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Xem chi tiết văn bản