Hội nghị Tổng kết đánh giá chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2010-2020 và triển khai hoạt động hợp tác năm 2021

Cập nhật:
Lượt xem: 1.423

Ngày 28/11/2020, tại Hà Giang đã diễn ra Hội nghị tổng kết đánh giá chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020, giai đoạn 2010-2020 và triển khai hoạt động hợp tác năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở quản lý du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Hiệp hội du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và đại diện Sở VHTTDL Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VHTTDL Hòa Bình Bùi Thị Niềm, Trưởng nhóm phát triển du lịch năm 2020 cho biết, nhiệm vụ đặt ra trong hội nghị này, ngoài việc đánh giá những thành tựu đã đạt được, chỉ ra những yếu kém còn tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá trong quá trình hợp tác và liên kết phát triển du lịch của 08 tỉnh TBMR; chúng ta còn tập trung thảo luận đề xuất xây dựng những định hướng mới, cụ thể và chi tiết trong liên kết, hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021 nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, vị trí chiến lược của các tỉnh, thành phố, hình thành các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch giữa các tỉnh, thành phố, thu hút khách du lịch và đầu tư đến các địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương, đồng thời góp phần tích cực từng bước phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.

Giám đôc Sở VHTTDL Hà Giang Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại hội nghị

Báo cáo về kết quả hoạt động du lịch 8 tỉnh TBMR giai đoạn 2010-2020, Đại diện Sở VHTTDL Hòa Bình, Trưởng nhóm phát triển du lịch năm 2020 cho biết, trong 10 năm qua du lịch 8 tỉnh TBMR tăng trưởng khá tốt, thu hút được một số dự án đầu tư du lịch có quy mô lớn với các dịch vụ, vui chơi giải trí chất lượng cao, có nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, thu hút được nhiều du khách trong nước và quốc tế. Cụ thể, thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch đạt khoảng 80.000 tỷ đồng. Tổng lượng khách đạt khoảng 158 triệu lượt (trong đó khách quốc tế đạt 32 triệu lượt). Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 15%/năm. Tổng số cơ sở lưu trú du lịch tính đến tháng 11/2020 là 4.151 cơ sở. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 60%/năm. Tổng số lao động trong lĩnh vực du lịch có hơn 100.000 lao động và đã tổ chức được 137 khóa tập huấn tại địa phương để đào tạo kỹ năng nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ cho hơn 8.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Nhìn chung, chương trình liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đồng thời nhận được sự quan tâm ủng hộ rất lớn từ Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Tổng cục Du lịch, các tổ chức, đơn vị tư vấn trong và  ngoài nước, các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là lãnh đạo của 8 tỉnh TBMR và nhân dân trong việc thực hiện bốn nội dung của chương trình hợp tác về xây dựng cơ chế chính sách, phát triển sản phẩm du lịch, tuyên truyền quảng bá và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Giám đốc Sở VHTTDL Hòa Bình Bùi Thị Niềm phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, các đại biểu tham dự hội nghị đều có chung nhận xét là việc hợp tác, liên kết phát triển du lịch của 8 tỉnh TBMR trong giai đoạn vừa qua chưa thực sự phát huy được hết tiềm năng thế mạnh của vùng cho phát triển du lịch. Do có nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn kinh phí hạn hẹp, nhân lực du lịch bị hạn chế, sản phẩm du lịch trùng lặp, thiếu chính sách đột phá để thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch, việc áp dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.... Các thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ giúp việc hoạt động kiêm nhiệm nên chưa phát huy được hết sức mạnh tập thể trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác một cách toàn diện.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa trong việc hợp tác, liên kết phát triển du lịch của năm 2021, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Giang Nguyễn Hồng Hải, đơn vị trưởng nhóm năm 2021 cho biết, Sở VHTTDL Hà Giang đã xây dựng dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh TBMR với các hoạt động cụ thể, trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng địa phương để đảm bảo việc hợp tác sẽ thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực của từng địa phương. Ông Nguyễn Hồng Hải đề nghị Sở quản lý du lịch các địa phương cần tham mưu cho lãnh đạo Đảng, UBND các tỉnh trực tiếp chỉ đạo để các hoạt động phối hợp được triển khai được thuận lợi. Đồng thời, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc hỗ trợ các hoạt động hợp tác của 8 tỉnh TBMR trong quá trình triển khai kế hoạch năm 2021.

Thay mặt các địa phương, Giám đốc Sở VHTTDL Hòa Bình Bùi Thị Niệm, Trưởng nhóm hợp tác phát triển du lịch năm 2020 xin tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời tổng hợp trình lãnh đạo các địa phương thông qua Báo cáo Tổng kết 10 năm đánh giá chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2010-2020.

Trung tâm Thông tin du lịch