Nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận thị trường cho du lịch cộng đồng

Cập nhật:
Lượt xem: 733

– Ngày 21/1/2021, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) phối hợp với Quỹ Toyota tổ chức Hội thảo liên quốc gia về “Du lịch cộng đồng - Nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận thị trường - Trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Thái Lan”.

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: TITC)

Dự án được thực hiện đồng thời tại 2 nước Việt Nam và Thái Lan với đơn vị triển khai dự án tại Việt Nam là CSIP và Sapa O Chau; tại Thái Lan là Change Fusion và Local Alike. Dự án hướng đến việc nâng cao năng lực cho những đơn vị, cá nhân làm du lịch cộng đồng thông qua chia sẻ những thành công điển hình, tạo nền tảng nâng cao năng lực và hỗ trợ tiếp cận thị trường.

Trong khuôn khổ dự án, 37 đại diện cho các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực du lịch cộng đồng của hai nước đã tham gia hai chuyến học tập tại Việt Nam và Thái Lan. Cùng với đó, dự án góp phần xây dựng kiến thức chung về du lịch cộng đồng thông qua việc tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa hai nước, đồng thời biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn làm du lịch cộng đồng chung của Việt Nam và Thái Lan, và 02 tài liệu trường hợp điển hình về du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, hoạt động kết nối các cụm du lịch cộng đồng ở hai nước với thị trường trong khu vực cũng được diễn ra thông qua các nền tảng trực tuyến.

Phát biểu tại hội thảo, bà Phạm Kiều Oanh - Giám đốc CSIP cho biết, du lịch cộng đồng ở Việt Nam có rất nhiều tiềm năng phát triển tuy nhiên phát triển chưa đồng đều, thống nhất giữa các địa phương. Trong hai năm 2019 và 2020, được sự hỗ trợ của Quỹ Toyota (Nhật Bản), CSIP đã nâng cao năng lực cho các đơn vị, cá nhân làm du lịch cộng đồng. Những kinh nghiệm từ dự án đã thúc đẩy quá trình vận động chính sách và các đối tác trong việc tạo dựng một môi trường thuận lợi nhằm phát triển du lịch cộng đồng, từ đó tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương ở cả hai nước.

Hội thảo diễn ra với 2 phiên: Phiên 1: Trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng với tham luận “Du lịch cộng đồng – giá trị cốt lõi cho du lịch Việt Nam”, “Phát triển chuỗi giá trị cho du lịch cộng đồng”. Phiên 2: Marketing cho du lịch cộng đồng và Du lịch cộng đồng trong và sau ảnh hưởng của COVID-19 với các tham luận “Tiếp cận và phát triển thị trường cho du lịch cộng đồng”, “Xây dựng chiến lược marketing cho du lịch cộng đồng ở Việt Nam: Thực tiễn tại Đà Bắc CBT”…

Cũng tại buồi hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết các hoạt động và kết quả đã đạt được của Dự án và cùng thảo luận, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, tiến tới thúc đẩy sự phát triển bền vững của Du lịch cộng đồng.

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng - CSIP là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, được thành lập năm 2008, tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp xã hội và các sáng kiến xã hội tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Trung tâm hợp tác với các bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội, xây dựng mạng lưới trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình thành môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam. CSIP đã hỗ trợ và tư vấn cho 140 doanh nghiệp xã hội Việt Nam.

Quỹ Toyota (Toyota Foundation) là quỹ tài trợ được thành lập vào năm 1974 bởi Toyota Motor Corporation. Quỹ Toyota tiếp cận các sự kiện từ góc độ toàn cầu vì Quỹ hoạt động để hỗ trợ các hoạt động mang lại lợi ích rộng rãi và lâu dài cho xã hội. Quỹ Toyota hoạt động hướng tới các vấn đề trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các vấn đề về (1) môi trường tự nhiên và con người, (2) phúc lợi xã hội, và (3) giáo dục và văn hóa. Các khoản tài trợ của Quỹ sẽ được cung cấp cho các dự án và nghiên cứu mong muốn giải quyết những vấn đề này. Các nhà sáng lập Quỹ mong rằng qua các hoạt động của mình, Quỹ sẽ trở thành một trụ cột trong việc đáp ứng các nhu cầu về môi trường và xã hội toàn cầu.

Trung tâm Thông tin du lịch