Cà Mau ban hành bộ tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19 đối với du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 686

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Bộ tiêu chí này hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tại các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành và hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng của bộ tiêu chí này là cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch; doanh nghiệp lữ hành và hộ kinh doanh dịch vụ du lịch; khách du lịch, khách lưu trú và khách sử dụng dịch vụ trong cơ sở kinh doanh du lịch; hướng dẫn viên du lịch, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch; người liên hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hoá, dịch vụ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Bộ tiêu chí đánh giá đưa ra hai tiêu chí lớn: tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú, khu, điểm, hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau và tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, tiêu chí lớn thứ nhất, được chia làm bốn tiêu chí đánh giá: cơ sở được quản lý an toàn; cơ sở phục vụ khách an toàn; điều kiện làm việc của nhân viên an toàn; tiếp khách an toàn.

Tiêu chí lớn thứ hai được chia làm ba tiêu chí đánh giá: phòng, chống dịch bệnh an toàn, đón khách an toàn; điều kiện làm việc an toàn; điều kiện tổ chức an toàn.

Trên cơ sở bộ tiêu chí nội dung đánh giá, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch tự đánh giá mức độ an toàn tại đơn vị mình. Khi đạt tối thiểu 90% các tiêu chí, thì đủ điều kiện công bố mức độ an toàn.

Lan Phương

Nguồn: Tạp chí Du lịch