Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc gắn với phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 585

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1039/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 -2030”.

Các nghệ nhân dân tộc Thái bản Chiềng Khoang, Tuần Giáo, Điện Biên trình diễn nghệ thuật ”múa sạp, múa xòe”

Nội dung Quyết định nêu rõ, Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”, dự kiến hoàn thành Đề án trong năm .2021.

Theo đó, trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, các thế mạnh, tiềm năng sẵn có như, các lễ hội truyền thống, các tập tục tốt đẹp trong sinh hoạt thường ngày, các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc…để từ đó xây dựng hệ thống cơ chế chính sách cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống nói chung và dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Xây dựng các phương án khảo sát về việc bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số làm cơ sở xây dựng các nội dung, nhiệm vụ của Đề án, dự kiến sẽ triển khai tại Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế…Đồng thời, mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu tham gia xây dựng các chuyên đề khoa học liên quan đến công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Các nghệ nhân dân tộc Thái bản Chiềng Khoang, Tuần Giáo, Điện Biên trình diễn nghệ thuật ”múa sạp, múa xòe”

Quyết định cũng nhấn mạnh, việc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Đề án phải đảm bảo theo trình tự khoa học, sát thực tế tình hình của cơ quan, đơn vị và địa phương, các nội dung đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa, phong tục tập quán truyền thống trong cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam. Đẩy mạnh quảng bá về các giá trị văn hóa truyền thống, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn, phát huy các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc và các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo đà phát triển kinh tế,- xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.

Quỳnh Vy

Nguồn: Báo Văn hoá