Tổng cục Du lịch tổ chức hội thảo Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về tăng trưởng xanh cho các điểm đến du lịch ở Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 3.230

– Ngày 21/5/2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương chủ trì hội thảo khoa học "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về tăng trưởng xanh cho các điểm đến du lịch ở Việt Nam”. Cùng tham gia hội thảo có lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL) và lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương chủ trì hội thảo

Đây là một đề tài nghiên cứu nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ của Bộ VHTTDL được giao trong Kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014.

Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nêu rõ: “Tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế bền vững”.

Phó Chánh Văn phòng TCDL Hoàng Hoa Quân, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Báo cáo tại hội thảo, ông Hoàng Hoa Quân, Phó Chánh Văn phòng TCDL - Chủ nhiệm đề tài cho biết: Nhóm nghiên cứu đã tham khảo và kế thừa những kinh nghiệm trong việc xây dựng bộ tiêu chí về tăng trưởng xanh trên thế giới cũng như một số lĩnh vực khác ở Việt Nam. Bộ tiêu chí này chưa có tiền lệ trong lĩnh vực du lịch nên có những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai.

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm soạn thảo đã xác định các mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của đề án là: cụ thể hóa nhiệm vụ tăng trưởng xanh của ngành VHTTDL; góp phần hoàn thiện công cụ quản lý du lịch theo hướng đánh giá năng lực cạnh tranh giữa các điểm đến du lịch, tạo động lực tăng cường thu hút đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển đổi nhu cầu sử dụng sản phẩm xanh. Thông qua bộ tiêu chí này sẽ tạo ra bước chuyển biến tích cực về nhận thức về tăng trưởng xanh, từ đó hình thành các định hướng, chương trình phù hợp để hướng tới phát triển bền vững.

Nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng được Bộ tiêu chí gồm 7 nhóm với 45 tiêu chí cụ thể được chia theo các thang điểm chi tiết để đánh giá. Bộ tiêu chí đã được áp dụng thử nghiệm tại Sa Pa và đạt được kết quả khá sát với thực tế. Nhóm nghiên cứu đề xuất tiếp tục nghiên cứu áp dụng bộ tiêu chí này cho mô hình cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

PGS. TS Doãn Hà Phong, Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trình bày tham luận

Tại hội thảo, các đại biểu còn được nghe một số tham luận như: “Tăng trưởng xanh đối với quốc tế và Việt Nam – một số vấn đề cốt lõi” do PGS. TS Doãn Hà Phong, Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trình bày; Tham luận “Một số giải pháp trọng tâm để phổ biến, truyền thông về tiêu chí đánh giá tăng trưởng xanh cho các điểm đến du lịch ở Việt Nam” do ông Ngô Hải Dương, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch trình bày.

Các đại biểu tham dự hội thảo đánh giá cao nội dung của nhóm nghiên cứu đã trình bày và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong quá trình thảo luận. Trong đó, các ý kiến đề nghị nhóm nghiên cứu cần có các tiêu chí đánh giá về công nghệ xanh, sản phẩm xanh, công trình xanh, việc làm xanh và tiêu dùng bền vừng; gắn ứng dụng công nghệ trong phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng, doanh nghiệp, người dân, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững…

Kết luận hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục chỉnh sửa, phù hợp với yêu cầu đã được Lãnh đạo Bộ VHTTDL phê duyệt. Sau đó tiếp tục gửi cho các địa phương đóng góp ý kiến, báo cáo lãnh đạo Tổng cục Du lịch và Bộ VHTTDL cho ý kiến để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tâm Thông tin du lịch