Quảng Bình khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy

Cập nhật:
Lượt xem: 405

Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 876/UBND-NCVX về việc khai thác thử nghiệm chương trình 04 ngày 03 đêm của sản phẩm du lịch khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy.


Vẻ đẹp mê hồn của hang Pygmy.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng liên kết, phối hợp với đơn vị khai thác sản phẩm du lịch Khám phá hang Đại Ả, hang Over và hang Pygmy khai thác thử nghiệm chương trình tham quan 04 ngày 03 đêm của sản phẩm du lịch Khám phá hang Đại Ả, hang Over và hang Pygmy được phê duyệt tại Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh, cụ thể lộ trình tham quan gồm ngày 1: Phong Nha - Km 24 đường 20 Quyết Thắng - hang Đại Ả; ngày 2: Khám phá hang Đại Ả; ngày 3: Khám phá cửa sau hang Đại Ả - hang Over - hang Pygmy và ngày 4: Hang Pygmy - Km25 Đường 20 Quyết Thắng - Phong Nha.


Hang Over có hệ thống hang động hấp dẫn, độc đáo

Đối tượng tham quan là khách du lịch trong nước và quốc tế, có độ tuổi từ 16 - 65 tuổi; đảm bảo sức khỏe, có các kỹ năng cần thiết, đạt yêu cầu của bài kiểm tra do đơn vị khai thác xây dựng và thực hiện. Việc khai thác thử nghiệm được tiến hành trong 12 tháng với số lượng khách không quá 10 người/chương trình tham quan và không quá 01 chương trình tham quan/ngày; mức tạm thu phí tham quan: 800.000 đồng/khách/lượt.


Rừng tự nhiên trên núi đá vôi trong hang Đại Ả. (Ảnh do Công ty TNHH Jungle Boss cung cấp).

UBND tỉnh Quảng Bình giao Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì, phối hợp với đơn vị khai thác xây dựng phương án, lựa chọn chủng loại và lắp đặt các trang thiết bị an toàn theo đúng quy định, đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của chuyên gia chuyên gia Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh; xây dựng phương án kiểm tra sức khỏe và kỹ năng cần thiết lựa chọn đối tượng khách; chương trình huấn luyện cho khách trước khi tham gia chương trình tham quan; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, đảm bảo môi trường, cảnh quan. Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan phối hợp giám sát việc khai thác thử nghiệm chương trình tham quan 04 ngày 03 đêm của sản phẩm du lịch Khám phá hang Đại Ả, hang Over và hang Pygmy…

Mai Anh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình