Phát triển ngành du lịch Quảng Nam phải thật an toàn và bền vững

Cập nhật:
Lượt xem: 735

Sáng ngày 01/6, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị nghe báo cáo các nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4. Tham dự còn có các đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 và thông qua dự thảo Nghị quyết phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2019, các chỉ tiêu phát triển du lịch đề ra theo Nghị quyết cơ bản đạt được và có một chỉ tiêu đã vượt, cụ thể: 7,79/8 triệu lượt khách, 18.000/20.000 lao động, 841/600 cơ sở lưu trú với 16.703/12.000 phòng, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 14.500 tỷ/15.500 tỷ. Hiện nay, một số nơi du lịch phát triển đã tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn, đô thị; bước đầu hình thành thêm một số điểm du lịch cộng đồng mới, mang lại những tín hiệu tích cực trong việc phát triển du lịch gắn với giảm nghèo bền vững… Chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện và nâng cao. Hạ tầng phục vụ du lịch được tăng cường đầu tư, nâng cấp. Các khu du lịch trọng điểm được chú trọng đầu tư, một số khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú quy mô lớn và đẳng cấp được xây dựng mới. Nguồn lực từ doanh nghiệp đầu tư cho cơ sở vật chất phục vụ du lịch ngày càng tăng với các nhà đầu tư lớn, chiến lược. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động nguồn ngân sách địa phương, huy động nguồn xã hội hóa, nỗ lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất.

Môi trường du lịch được tích cực đảm bảo an toàn, an ninh. Người dân thân thiện, mến khách. Công tác hỗ trợ du khách được đảm bảo với việc phát huy vai trò của Trung tâm hỗ trợ du khách; triển khai tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch… Môi trường đầu tư du lịch được cải thiện thông qua cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện về cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch, đảm bảo an ninh trật tự cho các dự án đầu tư.

Công tác giới thiệu hình ảnh, quảng bá du lịch đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện; nội dung, hình thức quảng bá, xúc tiến được nâng cao, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Nam, khẳng định du lịch là điểm đến an ninh, an toàn. Một số điểm đến, sản phẩm du lịch được quảng bá rộng rãi và được khẳng định hình ảnh qua sự bình chọn và đánh giá cao của các tạp chí uy tín và trang mạng chuyên về du lịch trên thế giới với các giải thưởng quốc tế. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch góp phần thực hiện mục tiêu chung của du lịch Quảng Nam, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến Quảng Nam.

Hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế đã tạo dựng hình ảnh, vị thế Quảng Nam nói chung và du lịch nói riêng, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy các ngành khác phát triển.

Bên cạnh đó, giải pháp về phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra 10 nhóm giải pháp, trong đó có việc rà soát các quy hoạch ngành trước đây để đánh giá, dự báo phát triển, làm cơ sở để đề xuất quy hoạch tích hợp; chuyển đổi mô hình quản lý chợ truyền thống và cơ chế chính sách xây dựng phát triển hạ tầng thương mại điện tử; xây dựng nhóm giải pháp về phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, hạ tầng thương mại, logictics, nhân lực...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trí Thanh cho rằng vấn đề tiên quyết trong giai đoạn hiện nay là xu hướng lựa chọn an toàn, bền vững... Dự thảo Nghị quyết hay giải pháp phát triển đối với du lịch và thương mại dịch vụ càng phải đề cao yếu tố này để điều chỉnh, bổ sung, tích hợp ý kiến cuộc họp để hoàn chỉnh, tham mưu cho tỉnh trước khi trình tại Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 4...

Phương Thuận

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Nam