Hòa Bình: Thống nhất nội dung Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Cập nhật:
Lượt xem: 818

Ngày 10/6, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp thống nhất nội dung Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) du lịch tỉnh chủ trì buổi họp.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu chỉ đạo buổi họp.

Dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu rõ sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án; thực trạng phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020; định hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu chung phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: "Phát huy tối đa lợi thế để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Hòa Bình thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, là trung tâm du lịch lớn của khu vực trung du và miền núi phía Bắc…”.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025 thu hút đầu tư đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao; đến năm 2025 đạt 4,9 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 5,4 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 26 nghìn lao động; phấn đấu xây dựng khu du lịch hồ Hòa Bình cơ bản đạt các điều kiện của khu du lịch quốc gia vào năm 2025. Giai đoạn 2025 - 2030, thu hút đầu tư đạt trên 11,9 nghìn tỷ đồng; phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn, chất lượng cao; đạt 7,3 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 11 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 47 nghìn lao động; khu du lịch hồ Hòa Bình trở thành khu du lịch quốc gia; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tại buổi họp, các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung đề án đã nêu; tập trung thảo luận, bổ sung ý kiến về một số vấn đề: Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư; đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; cơ chế, chính sách đầu tư phát triển du lịch; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; nội dung, bố cục của đề án...

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đánh giá cao ý kiến của các đại biểu đóng góp vào dự thảo Đề án; giao Sở VHTTDL - cơ quan thường trực BCĐ tổng hợp ý kiến của đại biểu để chọn lọc, chỉnh sửa hoàn thiện đề án nhanh, đảm bảo chất lượng. Đề nghị cần xác định lại kết cấu, tỷ trọng để đảm bảo dung lượng hài hòa của đề án. Đối với các phần đánh giá phải nêu được kết quả nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém; xác định được nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực. Quan tâm đến vấn đề quy hoạch phát triển du lịch, ưu tiên đầu tư hạ tầng du lịch trong quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Xây dựng cơ chế hỗ trợ, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Cần xác định rõ thế mạnh du lịch, trong đó trọng điểm là du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. Chú trọng đến xây dựng sản phẩm du lịch. Quan tâm phát triển mở rộng thị trường, xây dựng các tour, tuyến trong và ngoài tỉnh.

Đỗ Hà

Nguồn: Báo Hòa Bình