Khánh Hòa: Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh

Cập nhật:
Lượt xem: 801

Ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, quyết định này ban hành thay thế quyết định 157/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 và Quyết định 2725/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo nội dung Quy chế, đầu mối tiếp nhận thông tin là Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa là đơn vị tiếp nhận các thông tin, cuộc gọi từ khách du lịch phản ảnh về chất lượng dịch vụ, tình trạng chèo kéo, kinh doanh không lành mạnh, tư vấn thông tin hoặc yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp khi khách du lịch gặp sự cố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thông qua đường dây nóng *2258. Quy chế cũng nêu rõ quy trình tiếp nhận của đường dây nóng, thời gian giải quyết các vụ việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp, hỗ trợ khách du lịch.

Nguyên tắc của quy chế đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, địa phương, tổ chức, đơn vị khi tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị từ Trung tâm hỗ trợ khách du lịch – Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phải có trách nhiệm giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực của mình; đảm bảo đúng tiến độ thời gian, không đùn đẩy trách nhiệm và bố trí cán bộ chuyên trách có thẩm quyền thực hiện, chỉ đạo và giải quyết các vụ việc. Các hoạt động hỗ trợ khách du lịch phải đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các bên liên quan phối hợp với Sở Du lịch thực hiện công tác hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

Trong tình hình phát triển của các hoạt động du lịch, các phương thức kinh doanh bán tour du lịch ngày càng đa dạng, để đáp ứng kịp thời công tác hỗ trợ khách du lịch khi đến Nha Trang – Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch để hỗ trợ tốt hơn cho du khách nhằm tạo một hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa luôn là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Luyện Mạnh Cường

Nguồn: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa