Đà Nẵng nâng cấp cảng sông Hàn thành cảng du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 484

Thành phố Đà Nẵng sẽ đầu tư, nâng cấp cảng sông Hàn thành cảng du lịch, phát triển vận tải khách đường thủy nội địa cho phù hợp với quy hoạch.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh nội dung Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển vận tải khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố đến năm 2025 cho phù hợp tình hình hiện nay. UBND thành phố lưu ý Sở GTVT, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan cập nhật nhu cầu, bổ sung các loại hình vận tải đường thủy mới (nhà hàng nổi…) làm cơ sở để các đơn vị có nhu cầu đầu tư theo quy định.

Thành phố Đà Nẵng sẽ nâng cấp cảng sông Hàn thành cảng du lịch

Đối với việc đầu tư bến thủy nội địa của Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn, sau khi UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy mô xây dựng các vị trí cảng, bến thủy nội địa, Sở GTVT thông báo, hướng dẫn công ty tham gia đầu tư theo quy định. Việc lập quy hoạch, đầu tư các bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố, đối với vị trí cảng sông Hàn giao Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện các thủ tục liên quan (bao gồm việc nghiên cứu, lập quy hoạch điều chỉnh cảng) để triển khai đầu tư, nâng cấp cảng sông Hàn thành cảng du lịch.

Đối với các vị trí quy hoạch bến thủy nội địa còn lại (bao gồm các vị trí dự kiến quy hoạch bến thủy, cầu tàu du lịch thuộc các dự án du lịch của tư nhân), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát vị trí, quy mô cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố, đề xuất thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư thực hiện; lấy ý kiến của các sở ngành, đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Sở GTVT thành phố Đà Nẵng cho biết: “Dự án này thực hiện theo Quyết định của UBND thành phố về phát triển kinh tế xã hội. Thành phố giao cho Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện, bắt đầu năm nay mới triển khai từng bước khảo sát, nghiên cứu khả thi, lập qui hoạch để báo cáo. Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành dự án. Sở GTVT chỉ quản lý về mặt nhà nước, đôn đốc, theo dõi, thẩm định cấp phép phương tiện”./.

Đình Thiệu/VOV-miền Trung

Nguồn: VOV