Đảng ủy Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật:
Lượt xem: 1.859

– Ngày 25/6/2021, Đảng ủy Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra tại 6 điểm cầu để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh.

Đồng chí Hà Văn Siêu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: TITC) 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Văn Siêu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 – 1/2/2021 đã thành công tốt đẹp, là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa mở đầu và định hướng sự phát triển của Đảng, của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội đánh dấu chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 2011). Đặc biệt, Đại hội lần này cũng đánh dấu một năm vượt khó thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt Nghị quyết là sự kiện sinh hoạt chính trị rất sâu, rộng, đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bởi đây là cơ sở, tiền đề để triển khai, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên Tổng cục Du lịch nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Trên cơ sở đó cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình thực hiện triển khai Nghị quyết.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đồng chí đảng viên tham dự, hội nghị sẽ thu được những kết quả tốt đẹp, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Tổng cục Du lịch thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Tổng cục Du lịch (Ảnh: TITC)

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên sẽ nghe 5 chuyên đề tham luận, gồm: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (do đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt); Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam (do đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt); Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia (do đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt).

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong cả ngày 25/6/2021.

Trung tâm Thông tin du lịch