Bắc Giang: Nghị quyết phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật:
Lượt xem: 596

Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Bắc Giang phấn đấu hình thành một số khu du lịch, dịch vụ tổng hợp cấp tỉnh, hạ tầng dịch vụ, du lịch ở thành phố Bắc Giang và trung tâm các huyện; trong đó có một số khu du lịch có quy mô lớn, thương hiệu nổi bật, tạo sức lan tỏa cho phát triển du lịch của tỉnh và trở thành khu du lịch quốc gia. Xây dựng thương hiệu du lịch Bắc Giang là điểm đến hấp dẫn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Khu du lịch sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa: BGP/Dương Thủy

Đó là mục tiêu Nghị quyết số 112-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 vừa được ban hành.

Theo đó, đến năm 2025, Bắc Giang đặt mục tiêu hình thành, khai thác 05 không gian du lịch chủ yếu: Hà Nội - TP. Bắc Giang - Lục Ngạn - Sơn Động - Bãi Cháy và ngược lại; Không gian du lịch Tây Yên Tử, gắn với “Con đường hoằng dương phật pháp của các Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử” (huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Dũng); Không gian du lịch cộng đồng gắn với vùng cây ăn quả và chè bản Ven (huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế); Không gian du lịch, vui chơi giải trí, kinh tế ban đêm (thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên); Không gian du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí gắn với du lịch golf (huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn) và một số huyện khác.

Phấn đấu có 01 khu du lịch được công nhận khu du lịch cấp tỉnh, 20 điểm du lịch cộng đồng gắn với vùng cây ăn quả, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Năm 2025, thu hút được 3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 6.000 lao động.

Định hướng đến năm 2030, phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí 01 khu du lịch cấp quốc gia, 03 khu du lịch được công nhận khu du lịch cấp tỉnh, 25 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Năm 2030, thu hút được 7,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 7.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho 10.000 lao động.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Bắc Giang đã đề ra 07 nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Nhân dân tích cực tham gia phát triển du lịch; Lập đề án, quy hoạch các khu du lịch, điểm du lịch trọng điểm có tiềm năng lớn nhưng chưa được quy hoạch; Xây dựng các sản phẩm du lịch chủ lực; Xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch; Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ phục vụ du lịch; Tăng cường xúc tiến, quảng bá - liên kết phát triển du lịch; Nâng cao chất lượng nguồn lực du lịch.

Dương Thủy

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang