Đảng ủy Bộ VHTTDL tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật:
Lượt xem: 565

- Sáng 30/6, tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị trực tuyến của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được kết nối với 252 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối với gần 6.000 đảng viên tham dự.

Chủ trì Hội nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà và Nguyễn Quang Trường.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL là đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ. Tham dự hội nghị tại còn có 160 đại biểu là cấp ủy đảng thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL và 72 tổ chức trực thuộc, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh nội dung Hội nghị nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 6/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Do đó, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng phải đảm bảo nghiêm túc, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ sớm đi vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế; các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt cũng chia sẻ, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ Khối có số lượng đảng viên lớn, phân bố rộng khắp ở cả trong nước và ngoài nước, do đó việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối bằng hình thức trực tuyến được triển khai đến tận cơ sở một cách trực tiếp, hiệu quả, tiết kiệm và rất phù hợp… Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát huy một cách có hiệu quả hình thức học tập, hội họp trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng được nghe PGS.TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện triết học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “Điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện.

Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học. Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống”.

Trung tâm Thông tin du lịch