Phê duyệt Đề án phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật:
Lượt xem: 1.096

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 phê duyệt Đề án “Phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025”.


Biểu diễn ca Huế trên sông Hương là hoạt động thu hút khách du lịch mỗi khi đến Huế tham quan

Việc xây dựng và triển khai Đề án “Phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa đặc sắc giai đoạn 2020 đến 2025” là hết sức cần thiết, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị đặc trưng của Ca Huế, thúc đẩy phát triển du lịch xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Theo đó, đề án đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: Xây dựng, ban hành thống nhất chương trình biểu diễn nghệ thuật Ca Huế mẫu, đảm bảo tính chất đặc trưng của Ca Huế để phục vụ du khách. Nghiên cứu hình thành các điểm, không gian biểu diễn Ca Huế thính phòng phục vụ du lịch. Trước mắt, phấn đấu đến năm 2022 đưa vào sử dụng các không gian Ca Huế thính phòng: số nhà 148 Bùi Thị Xuân, Châu Hương Viên, Rạp Đông Ba. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động biểu diễn Ca Huế trên sông Hương (trước mắt đến năm 2021 hoàn chỉnh Bến thuyền số 05 Lê Lợi). Xây dựng hệ thống các công cụ, phương tiện hỗ trợ quảng bá hình ảnh Ca Huế (APP Ca Huế, ấn phẩm); hình thành các sản phẩm văn hóa, các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch. Khảo sát, kiểm định chất lượng Ca Huế đối với các diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn Ca Huế phục vụ du lịch. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế gắn với phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Quyết định cũng nêu rõ 08 nhóm giải pháp chính để phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025 như:  Xây dựng sản phẩm; Xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển không gian biểu diễn Ca Huế; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Ca Huế; Tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế phục vụ du lịch; Công tác quản lý hoạt động Ca Huế và các lĩnh vực có liên quan; Đầu tư nguồn lực tài chính; Liên kết, phối hợp; Xây dựng một số cơ chế, chính sách.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế