Huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc): Tập trung phát triển du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục

Cập nhật:
Lượt xem: 939

Ngày 12/7, Huyện ủy Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ V, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, nghe báo cáo và cho ý kiến vào một số dự thảo nghị quyết, thông qua các đề án liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Sông Lô Phùng Thị Kim Nga phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thế Hùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô.

Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, phát huy tốt nguồn lực đất đai, tính chủ động trong công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội , đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện.

Hội nghị đã thông qua các đề án và cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về phát triển du lịch huyện Sông Lô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện Sông Lô giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể, chiến lược về phát triển du lịch nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của huyện. Đồng thời, điều chỉnh một số mục tiêu để phù hợp với tình hình thực tiễn và cần có những giải pháp đột phá để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giáo viên, phát triển giáo dục mũi nhọn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III với 13 nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được trình bày tại báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm; đóng góp ý kiến xây dựng giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Dành thời gian thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với những kết quả thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, chỉ ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Sông Lô Phùng Thị Kim Nga đề nghị các phòng, ban, ngành chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021-2030, khẩn trương thực hiện khảo sát, điều tra thu thập, cập nhật kịp thời thông tin, số liệu về kết quả thực hiện quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất đối với các công trình do địa phương quản lý.

Ưu tiên bố trí đất cho các dự án trọng điểm, đảm bảo không ảnh hưởng đến các yếu tố sinh thái, hiện trạng môi trường; cân đối, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với nhu cầu thực tế và đảm bảo an ninh lương thực.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, đoàn thể trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Đẩy nhanh quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiểm tra, đôn đốc và huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển, từng bước phục hồi, ổn định và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Việt Sơn

 

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc