Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể được điều chỉnh đầu tư để kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang

Cập nhật:
Lượt xem: 688

Theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND vừa được HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua, Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 đã được điều chỉnh tăng thêm khoảng 19 km để kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên (bên phải) khảo sát hiện trường dự kiến xây dựng tuyến đường
thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang đoạn qua xã Quảng Khê, huyện Ba Bể

Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 14/10/2020, với quy mô đường cấp III miền núi, là tuyến đường kết nối ngắn nhất từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh, nhất là du lịch hồ Ba Bể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Tuy nhiên, việc kết nối giao thông giữa khu du lịch hồ Ba Bể với các điểm du lịch nổi tiếng của các tỉnh miền núi phía như: Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), hồ Na Hang (Tuyên Quang),... còn rất hạn chế. Hiện nay, kết nối giữa Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn và Na Hang, tỉnh Tuyên Quang thông qua tuyến đường Quốc lộ 279 có tổng chiều dài khoảng 80 km và thời gian di chuyển kéo dài trên 3 giờ đồng hồ, do đó chưa khai thác được tiềm năng liên kết, phát triển giữa 2 khu vực.

Theo đề xuất của các địa phương, ngày 17/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 3784/BKHĐT-TH về việc thông báo bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, Bộ đã bổ sung 500 tỷ cho Dự án với tên mới là Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang. Dự án mới đã thay đổi quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư do bổ sung đoạn tuyến kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Để đổi tên Dự án cho phù hợp với kế hoạch vốn bổ sung và quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư mới của Dự án, ngày 13/7/2021, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể. Theo đó, tên Dự án điều chỉnh là Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Như vậy, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 58 km. Trong đó, chiều dài bổ sung tuyến Ba Bể, Bắc Kạn sang Na Hang, Tuyên Quang khoảng 19 km (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn khoảng 15 km, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 4 km), quy mô đường cấp IV - VI miền núi, châm chước đối với những đoạn khó khăn, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa; điểm đầu tuyến giao với ĐT 258 tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, điểm cuối tuyến giao với QL 279 tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang được triển khai từ năm 2020 - 2025 sẽ đi qua thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, huyện Chợ Đồn, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) và huyện Na Hang (Tuyên Quang). Dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện mạng lưới giao thông, hình thành tuyến kết nối liên vùng, khai thác tiềm năng du lịch hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang./.

Thu Cúc

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn