Đắk Lắk phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.207

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1794/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm 02 Hệ thống Cổng thông tin và ứng dụng di động du lịch thông minh phục vụ du khách; Hệ thống quản lý lưu trú, đăng ký tạm trú/tạm vắng liên thông.

Hình thức triển khai: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin (không đầu tư hạ tầng, thiết bị). Bao gồm: Thuê Cổng thông tin và ứng dụng di động du lịch thông minh phục vụ du khách (24 tháng, kể từ ngày Hệ thống được bàn giao và đưa vào sử dụng); thuê Hệ thống quản lý lưu trú, đăng ký tạm trú/tạm vắng liên thông (24 tháng, kể từ ngày Hệ thống được bàn giao và đưa vào sử dụng); Đào tạo, triển khai tập huấn (trọn gói 1 lần trong năm 2021).

Tổng dự toán triển khai thực hiện: 1.782.600.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Thời gian thực hiện: 24 tháng (kể từ ngày các Hệ thống được bàn giao và đưa vào sử dụng).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này và thực hiện các thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo đúng quy định.

Duy Hà

Nguồn: http://vhttdldaklak.gov.vn/