Triển khai các hoạt động xúc tiến hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với các đối tác Ấn Độ giai đoạn 2021-2025

Cập nhật:
Lượt xem: 751

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 6870/KH-UBND ngày 23/7/2021 để triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với các đối tác Ấn Độ giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch được ban hành căn cứ theo Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Ấn Độ về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân được hai Thủ tướng thông qua vào ngày 21/12/2020 và kết quả sau Hội thảo trực tuyến xúc tiến hợp tác Khánh Hòa - Ấn Độ ngày 25/3/2021.


Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội thảo xúc tiến hợp tác Khánh Hòa - Ấn Độ tổ chức ngày 25/3/2021

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ và giải pháp sau: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về công tác đối ngoại song phương giữa Khánh Hòa và Ấn Độ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Duy trì và mở rộng các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân Ấn Độ. Củng cố và tăng cường hoạt động hợp tác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến hợp tác bao gồm 18 nội dung được giao nhiệm vụ, có thời gian và lĩnh vực cụ thể cho các Sở, ngành và đơn vị như: Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Trường Đại học Thông tin liên lạc, Đại học Khánh Hòa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Trong các nội dung trên, Sở Du lịch Khánh Hòa là đơn vị chủ trì được giao nhiệm vụ nghiên cứu tổ chức mô hình du lịch phù hợp thị hiếu của khách du lịch Ấn Độ trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Nhà ga quốc tế Cam Ranh - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để đưa khách du lịch Ấn Độ đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Với dân số gần 1,4 tỷ dân, thị trường khách du lịch Ấn Độ là thị trường đầy tiềm năng và trọng điểm của du lịch Việt Nam giai đoạn từ nay đến 2025, Kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với các đối tác Ấn Độ giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung xúc tiến hợp tác phát triển du lịch sẽ góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu tăng trưởng của Chương trình hành động Ngành du lịch từ nay đến 2025 đã được tỉnh Khánh Hòa đặt ra.

Luyện Mạnh Cường

Nguồn: Cổng thông tin du lịch Khánh Hòa