Yên Bái: Lục Yên ra mắt mô hình thôn văn hoá thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật:
Lượt xem: 693

Mới đây, Huyện đoàn Lục Yên phối hợp với Đoàn xã Lâm Thượng tổ chức ra mắt mô hình thôn văn hoá thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Khéo Lẹng.


Ra mắt mô hình thôn văn hoá thanh niên gắn với phát triển du lịch thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng

Mô hình thôn văn hoá thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng có 15 thành viên; được thành lập trên cơ sở tập hợp những đoàn viên thanh niên có cùng sở thích trong du lịch, đặc biệt là nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng homestay để thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm. Mô hình sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ với những làn điệu truyền thống bản sắc của dân tộc Tày như: múa Tày, hát then….

Mô hình thôn văn hoá thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Khéo Lẹng được thành lập nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện tổ chức, hoạt động theo hướng đa ngành, đa nghề; giúp các thành viên tham gia được giới thiệu, quảng bá nét đẹp của đất và người Lâm Thượng, qua đó cũng nhằm thực hiện theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh góp sức cùng cộng đồng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Khắc Điệp

Nguồn: Báo Yên Bái