Hòa Bình: Chi hội nông dân làm Homestay ở Mai Châu

Cập nhật:
Lượt xem: 938

Với mục tiêu xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa các hội viên có cùng niềm đam mê kinh doanh du lịch cộng đồng, phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch tại địa phương, nâng cao đời sống cho hội viên, thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển bền vững, Trong tháng 7 năm 2021, Hội Nông dân huyện Mai Châu vừa tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp bản Lác "Nông dân làm Homestay”.


Những phụ nữ dân tộc Thái tham gia hoạt động du lịch tại Mai Châu

Chi hội “ Nông dân làm Homestay” có nhiệm vụ tập hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên để phản ánh với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội Nông dân và các cơ quan quản lý nhà nước về những chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến du lịch, nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Chi hội được thành lập gồm 18 hội viên tham gia, trong đó, có 7 hội viên chuyển từ chi hội nông dân truyền thống, đồng thời kết nạp thêm 11 hội viên mới.

Chi hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số; thời gian sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 1 hàng tháng. Các hoạt động chính của Chi hội là: Tuyên truyền, phổ biến, cung cấp, phản ảnh thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách phát triển KT-XH, định hướng ngành nghề của địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Chi hội mà các thành viên quan tâm; phối hợp tổ chức tập huấn về kỹ năng làm du lịch, thảo luận và xây dựng kế hoạch về cách thức tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm, giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

Các khoản thu, đóng góp của hội viên và nguồn huy động phải được theo dõi qua hệ thống sổ sách, công khai, minh bạch về tài chính, việc phân chia lợi nhuận cho các hội viên tham gia. Hội viên của chi hội được tham gia các hoạt động, các kỳ sinh hoạt, đặc biệt là tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng; được tạo điều kiện để giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài địa phương. Được thảo luận góp ý kiến xây dựng các quy chế, kế hoạch hoạt động của Chi hội; được thông qua Chi hội để đề xuất, kiến nghị các ý kiến về cơ chế, chính sách, các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và quyền lợi của hội viên.

Việc thành lập và ra mắt Chi hội “Nông dân làm Homestay” là một sáng kiến của Hội nông dân huyện Mai Châu nhằm tập hợp các hội viên để cùng xây dựng sản phẩm du lịch tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với hoạt động sinh kế, xây dựng các chuỗi giá trị, duy trì và thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển bền vững.

Bùi Xuân Trường

Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình