Bắc Giang: Phê duyệt Quy hoạch nhiệm vụ chi tiết xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng Đồi Ngô 1 huyện Lục Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 593

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng Đồi Ngô 1, xã Chu Điện và xã Yên Sơn, huyện Lục Nam (tỉ lệ 1/1500). 


Một góc huyện Lục Nam

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch phía Bắc và phía Đông giáp sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang, phía Nam giáp đường tỉnh 293, phía Tây giáp dân cư, đất lâm nghiệp thôn Quyết Tâm, thôn 17, xã Yên Sơn. Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 60ha. Dân số dự kiến khoảng 2.500 người. Khu đô thì được quy hoạch có tính chất là khu đô thị mới, gồm các chức năng dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, nghỉ dưỡng, sinh thái, được xây dựng đồng bộ hạ tầng kĩ thuật và hiện đại. Đồ án chi tiết yêu cầu phải phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hiện trạng khu vực nghiên cứu. Định hướng sử dụng đất và tổ chức không gian phải xác định tính chất, mục tiêu, động lực phát triển của khu vực. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuât và môi trường phải xác định mạng lưới giao thông, đánh giá về địa hình, địa chất. Phân tích, dự đoán những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường. Khu đô thị gồm các chức năng: dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, nghỉ dưỡng sinh thái, được xây dựng đồng bộ và hiện đại...

Thành phần hồ sơ đồ án theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. Thời gian hoàn thành đồ án không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt./. 

Nguyễn Thúy

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Bắc Giang