Bắc Giang: Lục Nam tập trung phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật:
Lượt xem: 502

Xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, UNBD huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng cần tập trung cho phát triển du lịch trên địa bàn huyện trong Kế hoạch số 154/KH-UBND của UBND huyện Lục Nam về phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.


Thắng cảnh Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ

Thời gian tới huyện sẽ tập trung vào hoàn thành xây dựng Đề án hình thành “Con đường Hoằng Dương Phật pháp của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử” và quy hoạch, phục dựng các điểm di tích theo dấu chân Phật Hoàng trên dãy Huyền Đinh; phát triển các điểm du lịch cộng đồng huyện Lục Nam giai đoạn 2021-2030; Cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng khu du lịch tâm linh sinh thái Suối Mỡ và đề nghị được công nhận là khu du lịch cấp Quốc gia vào giai đoạn 2025-2030.

Mục tiêu của huyện đến năm 2025 sẽ công nhận 03 điểm du lịch cộng đồng gắn với vùng cây ăn quả, sản phẩm nông nghiệp nông thôn, tại các xã: Bình Sơn, Lục Sơn, Bảo Sơn và một số xã, thị trấn khác có tiềm năng; đưa vào khai thác sân golf nghỉ dưỡng Bắc Giang tại xã Chu Điện, Yên Sơn, Khám Lạng. Tập trung thu hút đầu tư hoàn thành ít nhất 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3,4 sao trên địa bàn. 

Phấn đấu đến năm 2025 thu hút khoảng 1 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 100 tỷ đồng, tạo việc làm cho 700 lao động. Đến năm 2030 khách du lịch đạt khoảng 1,5 triệu lượt, doanh thu đạt khoảng 150 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.000 lao động; cơ bản hoàn thành các tiêu chí 01 khu du lịch sinh thái Suối Mỡ thành khu du lịch cấp quốc gia; công nhận thêm 01 khu du lịch cấp tỉnh… 

Để đạt được những mục tiêu đề ra Lục Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: Xây dựng các hợp tác xã dịch vụ du lịch cộng đồng (HTX): HTX thôn Vĩnh Ninh (xã Lục Sơn) gắn với sản phẩm du lịch Sinh thái, trải nghiệm Suối nước vàng, Thác Giót, Lái Cỏ; HTX thôn Lãng Sơn (xã Đông Hưng) gắn với Khu du lịch sinh thái - trải nghiệm, nghỉ dưỡng Hồ Suối Nứa; HTX thôn Ba Gò, Dùm (xã Nghĩa Phương) gắn với Tâm linh, Sinh thái, trải nghiệm, nghỉ dưỡng Suối Mỡ, Bãi Đá mài gươm, Chùa Hóa, Chòi Xoan, Hồ Bấc. Đặc biệt tập trung khai thác tour du lịch trải nghiệm sản vật nông nghiệp gắn với Vườn Thanh Long Bãi Cả, xã Bình Sơn, vườn Cam Bưởi Vĩnh Tân, xã Lục Sơn, HTX Nông sản an toàn Lục Nam thôn Chấu, xã Bảo Đài.

Ngoài ra huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực du lịch của huyện cũng như hoạt động đầu tư và thu hút nguồn lực xây dựng một số khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn huyện; Quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực làm du lịch. Đặc biệt tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể trong công tác phát triển du lịch của huyện./.

Hà Bộ

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Bắc Giang