Đắk Lắk điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động trong Kế hoạch truyền thông kích cầu du lịch năm 2021

Cập nhật:
Lượt xem: 829

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 7268/UBND-KGVX về việc điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động trong Kế hoạch truyền thông kích cầu du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Đo thân nhiệt cho du khách tham quan khu du lịch sinh thái Drai Nur

Ngày 28/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND về truyền thông kích cầu du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2021. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đang tăng nhanh và lan rộng trong phạm vi cả nước, trong tỉnh. Do đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong tình hình hiện nay cũng như hiệu quả khi thực hiện Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông kích cầu du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2021 tại Kế hoạch số 952/KH-UBND ngày 28/01/2021 sang năm 2022.

Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Trees và các Sở, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 và khả năng huy động nguồn kinh phí thực hiện để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

                                                                                                Duy Hà

 

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk