Vĩnh Long: Cơ sở lưu trú chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật:
Lượt xem: 348

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc sử dụng các cơ sở lưu trú du lịch làm địa điểm cách ly y tế tập trung để cách ly những người có nguy cơ mắc Covid-19 là hết sức cần thiết, nhằm cung cấp dịch vụ lưu trú cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp để thực hiện phương án 3 tại chỗ (1 cung đường - 2 điểm đến) đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh và thu nhập cho lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Công văn số 4048/UBND-VX ngày 23/7/2021 về việc vận động các cơ sở lưu trú du lịch và bố trí các thiết chế văn hóa và thể thao làm khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng Sở Y tế, Công an tỉnh tiến hành rà soát, khảo sát, vận động các cơ sở lưu trú du lịch có số lượng từ 25 phòng trở lên, trong 02 ngày 26/7 và 11/8/2021, kết quả có 10 cơ sở thống nhất làm địa điểm cách ly y tế tập trung và cung cấp dịch vụ 03 tại chỗ cho người lao động, công nhân của các doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4353/UBND-VX, ngày 05/8/2021 về việc thống nhất xây dựng phương án khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại các khách sạn, trong đó giao Giám đốc Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo các điều kiện làm khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc định hướng sử dụng cơ sở lưu trú du lịch làm địa điểm cách ly y tế tập trung là hết sức cần thiết, kịch bản cho phương án giảm tải, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng khi có trường hợp diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Nguyễn Nhi

Nguồn: https://vinhlongtourist.vn/