Xây dựng môi trường du lịch Quảng Bình an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh

Cập nhật:
Lượt xem: 765

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Bình tại Kế hoạch số 1544/KH-UBND ngày 13/8/2021 triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội lĩnh vực du lịch trong tình hình mới.

 

Theo đó, Kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện là quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam vượt biên, vượt biển, xuất, nhập cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Các cấp, các ngành và địa phương tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của nước ngoài tác động vào nội bộ ta qua đường du lịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch; chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và xử lý nghiêm sai phạm gây cản trở sự phát triển bền vững của ngành Du lịch; rà soát, hoàn thiện văn bản quy định liên quan lĩnh vực du lịch theo hướng vừa tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư, khách nước ngoài vào địa phương, vừa góp phần bịt kín “kẽ hở”, không để các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Mặt khác, các ngành, địa phương bảo đảm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch; nâng cao năng lực dự báo, chủ động có phương án, giải pháp phòng ngừa, ứng phó với thách thức về an ninh phi truyền thống, tạo điều kiện cho du lịch phục hồi và phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân, đề cao vai trò của người đứng đầu địa phương trong xây dựng, triển khai các giải pháp về đảm bảo an ninh du lịch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh du lịch, xử lý những vấn đề phức tạp, phát sinh trong quá trình phát triển du lịch tại địa phương.

Kế hoạch nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại khu, điểm du lịch; xử lý dứt điểm các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội tại địa bàn trọng điểm về du lịch, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, phát triển du lịch bền vững, trở thành điểm đến hàng đầu tại Việt Nam và trung tâm du lịch mạo hiểm của khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

PV Mai Anh

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quảng Bình