An Giang: Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 885

Hướng đến mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch đạt chuẩn về chất lượng và đảm bảo về số lượng. Trong thời gian qua, các cấp lãnh đạo tỉnh An Giang đã triển khai nhiều chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, lĩnh vực du lịch nói riêng, nổi bật nhất trong lĩnh vực đầu tư phát triển du lịch là Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chính sách Hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang có hai gói hỗ trợ chính: Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư phát triển dịch vụ du lịch và Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Tùy theo từng loại hình dự án đầu tư, mức hỗ trợ tối đa của Chính sách này lên đến 6 tỷ đồng cho 1 dự án đã đưa vào hoạt động và đã được cơ quan có thẩm quyền phân loại, xếp hạng đạt tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước.

Để Chính sách Hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang  được triển khai thực hiện, tỉnh đã ban hành và xây dựng các văn bản liên quan như: Quyết định 622/QĐ-UBND, ngày 29/03/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang và của Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo; Quyết định số 1043/QĐ-UBND, ngày 18/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định định mức hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang ...

Tính đến thời điểm hiện tại, quy trình, thủ tục hành chính triển khai Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đã hoàn chỉnh, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang đều có thể nộp hồ sơ để được hưởng Chính sách hỗ trợ.

Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang là chủ trương đúng đắn của các cấp lãnh đạo tỉnh, thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi quan điểm phát triển của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI “nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển”. Đây cũng là cơ hội và động lực để các tổ chức, cá nhân mở rộng đầu tư, phát triển các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang trước sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương. Góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch của tỉnh ngày càng phát triển và chuẩn hóa.

Xuân Hương

Nguồn: http://sovhttdl.angiang.gov.vn/