Khánh Hòa: Triển khai Chương trình phát triển nhân lực khối sản xuất kinh doanh trong ngành Du lịch năm 2021

Cập nhật:
Lượt xem: 445

Ngày 27/8, Sở Du lịch Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực khối sản xuất kinh doanh trong ngành Du lịch năm 2021.

Theo đó, nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực du lịch có quy mô, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập, tạo ra lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật ngày càng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, nhanh chóng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của địa phương; Hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, người lao động trong ngành du lịch giảm bớt chi phí đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong doanh nghiệp, đồng thời chuẩn bị nhân lực cho giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19 từ ngân sách nhà nước; Bảo đảm công tác đào tạo nhân lực trong ngành du lịch gắn với nhu cầu phát triển ngành, lĩnh vực, nhu cầu xã hội và thị trường lao động cũng như tình hình thực tế tại địa phương.

Nội dung đào tạo bao gồm: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch” (04 lớp); “Quản lý khách sạn chất lượng cao” (2 lớp); Bồi dưỡng ngoại ngữ (01 lớp); Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch: Lễ tân (01 lớp). Các lớp học đều được đào tạo theo hình thức trực tuyến.

Sở Du lịch chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa chủ trì phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa triển khai công tác chiêu sinh, tổng hợp danh sách học viên tham gia các lớp học.

Tin, ảnh: T.T

Nguồn: Cổng thông tin du lịch Khánh Hòa