Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cập nhật:
Lượt xem: 841

Tám tháng đầu năm 2021, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng. Trong điều kiện khó khăn ấy, ngành đã có những vận dụng linh hoạt tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa triển khai hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch công tác của ngành.

Khai mạc trưng bày chuyên đề: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp - Ngày hội toàn dân tại Bảo tàng tỉnh

Ngành thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2025 như: Chương trình  Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Cùng với đó là tham mưu một số văn bảnvề công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch như: trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2021 tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021; Kế hoạch số 781/KH-UBND ngày 09/3/2021 về tổ chức Lễ phát động triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng năm 2021; Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 công nhận khu du lịch cấp tỉnh đối với di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, thị xã Kinh Môn; Quy định quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2021-2022 và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2021-2022,...

Đối với các hoạt động lĩnh vực chuyên ngành, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch toàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước…với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo kịp thờihiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Ngành cũng đã chỉ đạo các đơn vị biểu diễn nghệ thuật xây dựng kịch bản, chương trình nghệ thuật, tổ chức tốt công tác tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức tập luyện và dàn dựng, khôi phục các vở diễn mới đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đãdàn dựng 04 vở diễn, kịch bản như: Hoạt cảnh chèo “Phượng Hoàng Sơn”, kịch bản chèo “Thuỷ tướng Trần triều”, Truyện ngắn “Ngủ giữa hoa sen” và kịch bản “Duyên định”. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh với 43 buổi chiếu, thu hút 1.850 lượt người xem. Thư viện tỉnh tổ chức tốt các hoạt động trưng bày giới thiệu sách chuyên đề phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức thành công Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021; duy trì và cấp mới 2.100 thẻ bạn đọc, phục vụ trên 35.000 lượt bạn đọc. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật phát hành Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04 số định kỳ bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh với số lượng hơn 10.000 bản; mở chuyên mục“Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Trang tin điện tử và Bản tin in; xây dựng 02 file âm thanh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gửi các huyện, thị xã, thành phố làm tài liệu tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh và tại các điểm bầu cử.

Sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2015-2020) gắn với tuyên truyền đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức khu trưng bày nghệ thuật “Hải Dương xứ Đông hội tụ toả sáng” tại Quảng trường Trung tâm Văn hoá xứ Đông. Phối hợp với Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - Ngày hội toàn dân”. Tổ chức cuộc phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương; sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2021, đã có 106 tác phẩm của 24 tác giả, trong đó có 34 tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và được trưng bày tại triển lãm “Ảnh tư liệu - thời sự, tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021”, tại Nhà triển lãm tỉnh. Triển khai việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Hải Dương lần thứ 10,…

Đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, ngành đã phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện Kế hoạch xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) trình UNESCO công nhận là di sản thế giới và các văn bản liên quan; tham mưu văn bản góp ý hoàn thiện báo cáo tóm tắt Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố rà soát lập danh mục di tích đề nghị tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp và danh sách đề nghị xếp hạng di tích năm 2021; lập hồ sơ đề nghị đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng và bổ sung ngân hàng tên đường, phố trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.Triển khai kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể lễ hội chùa Trông (huyện Ninh Giang) và lễ hội đền Cao An Phụ (thị xã Kinh Môn) đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Hải Dương năm 2021; công tác điều tra, thống kê lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021… Bảo tàng tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận và đăng ký tài liệu, hiện vật, phim ảnh sưu tầm năm 2020; nhập phần mềm quản lí hiện vật 630 phiếu tài liệu, hiện vật, phim ảnh; duy trì bảo quản tài liệu, hiện vật tại kho và các khu vực trưng bày; cập nhật, ghi chép 200 sự kiện lịch sử tiêu biểu của tỉnh; đồng thời có những ý tưởng sáng tạo trong việctổ chứcphục dựng không gian bếp Việt xưa tại Bảo tàng nhằm đổi mới hoạt động trải nghiệm giúp khách tham quan hiểu thêm văn minh vật chất của người Việt xưa; duy trì mở cửa, thuyết minh, tuyên truyền phục vụ khách tham quan, đã tiếp đón trên 1.300 lượt khách tham quan và trải nghiệm.

Triển lãm Ảnh tư liệu-thời sự và tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021

 Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gia đình được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Ngành đã trình UBND tỉnh tặng bằng khen cho 22 làng, khu dân cư văn hóa và 18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2016-2020; 121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục đề nghị UBND công nhận lại. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trong việc cưới, việc tang; tổng kết việc thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đến năm 2021Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021; xuất bản 400 cuốn sách “Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” cung cấp cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.Đánh giá tình hình thực hiện các thông tư của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch qui định tiêu chí về thiết chế văn hoá, thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với lĩnh vực văn hóa, gia đình, 8 tháng đầu năm 2021, ngành cũng tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội, công tác khen thưởng và tuyên truyền biểu trưng Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2021-2022.Tham mưu thành lập Ban tổ chức địa phương môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 và dự thảo kế hoạch tổ chức môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương. Xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030. Phối hợp Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh xây dựng chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025. Trong 8 tháng đầu năm, các vận động viên của tỉnh tích cực tham gia thi đấu các giải trẻ, giải vô địch toàn quốc, giải các đội mạnh quốc gia, đạt 18 HCV, 18 HCĐ, 28 HCB. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên việc tập luyện, thi đấu tại các giải đấu trong nước, quốc tế của đội ngũ VĐV, HLV thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao gặp rất nhiều khó khăn. Việc giãn cách, tập luyện thi đấu không thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến phong độ của các VĐV, ảnh hưởng đến việc chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022. Cùng với đó là việc tổ chức các giải đấu thể thao bị hoãn; hoạt động của Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh - một đơn vị tự chủ kinh phí gần như bị “đóng băng” đang là vấn đề nan giải mà ngành đang tích cực quan tâm giải quyết.

Về lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá du lịch và công tác quản lý nhà nước về du lịch như: đã tiến hành thẩm định điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch đối với 29 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; công nhận xếp hạng cho 01 cơ sở lưu trú du lịch; công nhận đủ điều kiện kinh doanh cơ sở lưu trú đối với 01 cơ sở; cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho cho 02 cơ sở; thực hiện cấp và cấp đổi thẻ nội địa cho 03 hướng dẫn viên du lịch; in, xuất bản 1.000 cuốn sách ảnh "Du lịch Hải Dương"; hướng dẫn đẩy mạnh công tác truyền thông du lịch địa phương trên nền tảng số Youtube. Phối hợp với Viện Phát triển Du lịch bền vững Việt Nam tổ chức khảo sát thực trạng khảo sát đánh giá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ xây dựng. hoàn thiện Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Phối hợp xây dựng dự án Hệ thống du lịch thông minh phục vụ Đề án xây dựng chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh lưu trú đăng ký và tự đánh giá mức độ an toàn COVID-19, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hướng dẫn triển khai thực hiện các qui định về hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Du lịch, Tập đoàn điện lực Việt Nam. Nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19,các đơn vị thuộc Sở có những cách làm sáng tạo tạo điểm nhấn để phát triển du lịch trong mùa dịch như: Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, để thu hút du khách đơn vị đã đa dạng các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực. Ngoài cải tạo kiến trúc, cảnh quan môi trường, Ban quản lý di tích đã đưa vào hoạt động điểm trưng bày về hình ảnh và hiện vật cổ đền Kiếp Bạc; điểm thưởng thức “Trà sen Kiếp Bạc”, giới thiệu các sản phẩm du lịch của Hải Dương; điểm checkin tại hồ sen Kiếp Bạc... Thời gian tới, đơn vị tiếp tục xây dựng sản phẩm mới “Trà cúc Côn Sơn”.

Do ảnh hưởng của đại dịch, 8 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đón và phục vụ khoảng 10.022 lượt khách, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 1.571 lượt khách lưu trú, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2020; 8.451 lượt khách không lưu trú, giảm 99% so cùng kỳ năm 2020. Doanh thu du lịch ước đạt trên 7,5 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có trên 160 cơ sở lưu trú, với trên 4.650 phòng nghỉ, trong đó có 01 khách sạn hạng 4 sao, 4 khách sạn hạng 3 sao, 13 khách sạn hạng 2 sao, 6 khách sạn hạng 1 sao, 21 cơ sở lưu trú đủ điều kiện phục vụ khách du lịch còn lại là nhà nghỉ; có khoảng 3.280 lao động trong ngành du lịch.Hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng nhiều do tình hình dịch COVID-19, trước khó khăn chung, ngành luôn đồng hành, chia sẻ cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, hướng dẫn các doanh nghiệp, người lao động hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là đợt hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Song song với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành đã chủ động thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” phòng chống dịch bệnh gắn với công tác quản lý nhà nước, triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với từng thời điểm, tình hình.Kịp thời ban hành trên 50 văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch xuống cơ sở. Tổ chức phát động trong toàn ngành đẩy mạnh việc sáng tác, tuyên truyền các tác phẩm nghệ thuật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm cổ vũ, động viên tinh thần phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhiều tác phẩm về phòng, chống dịch COVID-19 do các nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài ngành văn hóa, thể thao và du lịch sáng tác, biểu diễn (02 tác phẩm kịch truyền hình, 07 tác phẩm kịch truyền thanh, 11 tác phẩm ca nhạc truyền hình, 06 bài hát chèo). Cùng với đó là tuyên truyền 14 mẫu tranh cổ động về phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở phát hành; 08 mẫu tranh minh hoạ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân biện pháp phòng, chống dịch của ngành Y tế; 03 mẫu tranh cổ động do các họa sĩ tỉnh Hải Dương sáng tác. Đồng thời xây dựng tập kịch bản gồm 20 tác phẩm kịch sân khấu, bài hát dân ca, thơ,… làm tài liệu sinh hoạt cho các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ tại cơ sở; có trên 50 tác phẩm thơ của các tác giả thuộc các huyện, thị xã, thành phố sáng tác tuyên truyền, động viên, chia sẻ về quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thu âm và tổ chức 35 buổi tuyên truyền lưu động trên xe bằng loa phát thanh tại các địa phương trong tỉnh.Biên tập, xây dựng khẩu hiệu, kịch bản tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

Nhìn lại 8 tháng đầu năm, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới các hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhưng với tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, ngành đã có nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của ngành phù hợp với tình hình mới. Đồng thời tiếp tục đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Những kết quả ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong 8 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 là động lực to lớn để ngành tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, đó cũng là những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945-28/8/2021), góp phần xây dựng đời sống văn hóa, thể thao phong phú, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân để cùng chung tay xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển./.

Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Sở VHTTDL

Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương