Khánh Hoà: Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm”

Cập nhật:
Lượt xem: 964

Thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm”, Sở Du lịch Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch Khánh Hòa phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam, gắn với thương hiệu vùng và có tính liên kết trong cả nước nhằm nâng cao và phát triển thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đúng với tiềm năng vốn có của điểm đến cũng như nắm bắt, thu hút các thị trường du lịch trọng điểm và các thị trường mới nhằm đưa điểm đến Khánh Hòa lên một vị thế mới trong bức tranh du lịch Việt Nam.


Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch tại Hà Nội tháng 4/ 2021

Xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa trên cơ sở phát triển đồng bộ thương hiệu du lịch của 03 vùng trọng điểm là: Nha Trang, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và Vân phong; đồng thời gắn với phát triển thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm du lịch đặc thù. Phấn đấu đến năm 2025, thương hiệu du lịch Khánh Hòa được nhận diện rõ nét tại các thị trường trọng điểm và đến 2030 trở thành thương hiệu quen thuộc, cạnh tranh trên thế giới với việc phát huy tối đa các giá trị cốt lõi là du lịch biển, đảo. Nâng cao nhận thức và kỹ năng hành động về quảng bá thương hiệu du lịch đối với các cơ quan nhà nước về du lịch, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thu hút mạnh các nguồn lực xã hội tham gia công tác xúc tiến quảng bá du lịch, phấn đấu đến năm 2025, đạt được tính chuyên nghiệp với những đổi mới trong phương thức, công cụ, nội dung thực hiện bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy sức mạnh truyền thông và khai thác hiệu quả không gian quảng bá trên mạng xã hội; nâng cao năng lực quản lý thương hiệu du lịch Khánh Hòa một cách động bộ, chuyên nghiệp, đảm bảo định hướng chung, lâu dài, bền vững là ngành kinh tế mũi nhọn

Nội dung triển khai kế hoạch bao gồm: Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, xây dựng hệ thống website và các kênh tương tác truyền thông xã hội, triển khai công bố thương hiệu du lịch tỉnh tới du khách, đối tác và doanh nghiệp. Đẩy mạnh sử dụng thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, xây dựng Chương trình quảng bá thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến khách hàng mục tiêu trong giai đoạn bình thường mới. Xây dựng kế hoạch liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch với các địa phương, xây dựng kế hoạch quảng bá giá trị thương hiệu tại các điểm chạm trong hành trình của khách tại Khánh Hòa, xây dựng ấn phẩm du lịch, quà lưu niệm đặc trưng địa phương.

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số tăng cường khả năng tiếp cận của du khách đến với điểm đến Khánh Hòa, bao gồm các nhiệm vụ: Thành lập Trung tâm điều hành thông tin hỗ trợ khách du lịch, xây dựng phần mềm hướng dẫn viên du lịch ảo trên thiết bị di động, phát hành thẻ du lịch thông minh, số hóa cơ sở dữ liệu quản lý ngành du lịch. Xây dựng Chương trình đại sứ thương hiệu - Brand Champions. Thời gian thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp và nguồn kinh phí xã hội hóa từ các hoạt động tài trợ, hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân.

Luyện Mạnh Cường

Nguồn: Cổng Thông tin Du lịch Khánh Hoà