Bình Thuận phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết phục vụ phát triển du lịch”

Cập nhật:
Lượt xem: 455

Tín ngưỡng thờ cúng cá Voi (cá Ông) và Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú nói riêng và Bình Thuận nói chung có lịch sử hình thành, tồn tại từ lâu đời gắn với quá trình di dân tiếp quản vùng đất cực Nam Trung bộ của người dân các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ ở thế kỷ XVIII - XIX và được duy trì đến ngày nay.

Thủy Tú là ngôi vạn được tạo lập sớm nhất (năm Nhâm Ngọ - 1762). Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú gắn liền với tín ngưỡng thờ cá Ông, được tổ chức hàng năm nhằm thể hiện niềm tin, khát vọng của ngư dân về mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu, sự bình an và may mắn trong hoạt động sinh kế trên môi trường biển. Lễ hội Cầu ngư tại vạn Thủy Tú là một trong 5 lễ hội được UBND tỉnh đưa vào Danh mục các lễ hội tiêu biểu của địa phương cần bảo tồn và phát huy giá trị phục vụ phát triển du lịch tại Kế hoạch số 2485/KH-UBND, ngày 27/5/2009.


Kiến trúc vạn Thủy Tú

Với những giá trị đặc sắc về văn hóa vật thể và phi vật thể, vạn Thủy Tú được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bô ̣Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Quyết định xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 51/QĐ/BT ngày 12/01/1996. Lễ hội Cầu ngư tại vạn Thủy Tú đã được Bô ̣Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 4614/QĐ-BVHTTDL ngày 20/12/2019.

Thời gian gần đây, Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú đang đứng trước nguy cơ mai một dần. Trong phần lễ, một số nghi lễ chính của Lễ hội không còn được duy trì theo đúng tập tục truyền thống như trước và phần hội cũng ít được chú trọng duy trì trong Lễ hội Cầu ngư.


Nghi lễ Nghinh Ông Sanh ngoài biển trong Lễ hội Cầu ngư Chính mùa tại vạn Thủy Tú

Xuất phát từ giá trị, ý nghĩa và thực trạng đó, việc xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết phục vụ phát triển du lịch” là vấn đề cấp thiết nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy nét văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân vùng biển phục vụ phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ngày 08/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2281/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án: “Bảo tồn và phát huy Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết phục vụ phát triển du lịch”. Trong đó, giao UBND thành phố Phan Thiết chủ trì: Ban hành kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Lễ hội Cầu ngư hàng năm ở vạn Thủy Tú vào dịp Lễ hội Cầu ngư chính mùa diễn ra từ ngày 19 - 22/6 Âm lịch (cả phần lễ và phần hội); thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức Lễ hội Cầu ngư tại vạn Thủy Tú hàng năm./.

Nguyễn Chí Phú

Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận