Hội thảo trực tuyến Nâng cao năng lực APEC về tạo thuận lợi sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Cập nhật:
Lượt xem: 213

– Trong hai ngày 14-15/9/2021, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp và Nhân quyền của Indonesia tổ chức hội thảo trực tuyến “Nâng cao năng lực APEC về tạo thuận lợi sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC” với sự tham gia của hơn 100 đại biểu từ các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án của Nhóm công tác về di chuyển của doanh nhân APEC (BMG).

Hình ảnh hội thảo trực tuyến

Mục tiêu của hội thảo nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và điển hình tốt thông qua việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC - ABTC (APEC Business Travel Card) để hỗ trợ việc kết nối hiệu quả giữa con người với con người trong kế hoạch kết nối APEC giai đoạn 2015-2025.

Hội thảo được tổ chức thành 5 phiên với các chủ đề: (1) Tổng quan về thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC) và các xu hướng hiện tại; (2) Bài học kinh nghiệm từ các nền kinh tế thành viên APEC về việc cải thiện việc sử dụng thẻ ABTC bao gồm thách thức, cơ hội và các phương pháp hay nhất; (3) Doanh nghiệp mong đợi gì từ thẻ ABTC; (4) Mở lại biên giới: Sự phát triển hiện tại và sự thúc đẩy trong tương lai thẻ ABTC sau thời kỳ COVID-19; (5) Các bước tiếp theo và khuyến nghị.

Tại phiên họp thứ nhất, các đại biểu tham dự hội thảo đã được nghe giới thiệu tổng quan về thẻ đi lại doanh nhân APEC và các xu hướng hiện tại. Phiên này cung cấp cho các đại biểu tổng quan về tác động của COVID-19 đối với việc đi lại xuyên biên giới, đặc biệt là đối với sự di chuyển của các doanh nhân trong khu vực. Các chuyên gia và nhà nghiên cứu đã chia sẻ về xu hướng sử dụng thẻ ABTC hiện nay, lợi ích của việc sử dụng thẻ ABTC, quy trình đăng ký và các tiêu chí chung cho những người đăng ký thẻ ABTC.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội thảo cũng được nghe các chuyên gia cung cấp đánh giá về việc thực hiện thẻ ABTC ở một số nền kinh tế và các lĩnh vực tiềm năng để nâng cao hiệu quả của các quy trình

Phiên họp thứ hai, giới thiệu về các bài học kinh nghiệm từ các nền kinh tế thành viên APEC trong việc cải thiện việc sử dụng thẻ ABTC, bao gồm thách thức, cơ hội và các phương pháp hay nhất. Trong phiên họp này, các nền kinh tế thành viên, đặc biệt là các cơ quan liên quan của Chính phủ sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thẻ ABTC. Các cuộc thảo luận đề cập đến các khía cạnh liên quan đến quy trình đăng ký ABTC (yêu cầu, xác minh và thời gian xử lý), chiến lược quảng bá, các thách thức về kỹ thuật và thể chế, cũng như cơ chế đánh giá và rà soát.

Phiên thảo luận cũng bao gồm việc trao đổi thông tin liên quan đến các quy định trong nước trong lĩnh vực này, bao gồm các biện pháp để vượt qua những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Phiên thảo luận này sẽ cung cấp hiểu biết tốt hơn về khuôn khổ pháp lý hiện hành trong việc thực hiện thẻ ABTC giữa các nền kinh tế thành viên và xác định các lỗ hổng cũng như các thông lệ tốt nhất.

Một số chuyên đề được chia sẻ về kinh nghiệm cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC của một số nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia.

Phiên thứ ba, thảo luận về việc doanh nghiệp mong đợi gì từ thẻ ABTC. Phiên họp này cung cấp cho các đại biểu những thông tin tìm hiểu các quan điểm của các doanh nghiệp về các vấn đề và cơ hội liên quan đến đi lại xuyên biên giới bằng thẻ ABTC. Với những hiểu biết sâu sắc từ các doanh nghiệp về cách cải thiện chương trình thẻ ABTC mang lại lợi ích cụ thể và rõ ràng cho doanh nghiệp, đồng thời xác định các cơ hội về thúc đẩy sự hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp trong quá trình phát triển thẻ ABTC trong tương lai.

Phiên thứ tư giới thiệu về việc “Mở lại biên giới: Sự phát triển hiện tại và sự thúc đẩy trong tương lai thẻ ABTC sau thời kỳ COVID-19”. Phiên này sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận về những cơ hội và thách thức của việc triển khai thẻ ABTC với việc nối lại đi lại quốc tế hậu COVID-19. Phiên thảo luận bao gồm các quan điểm của chính phủ, cũng như các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế về cách thức chương trình ABTC có thể tạo điều kiện và hỗ trợ phục hồi kinh tế, bao gồm các cuộc thảo luận về sự phát triển hiện tại của Thẻ ABTC ảo (VABTC) bao gồm các cơ hội sử dụng và chuyển đổi trong các nền kinh tế APEC.

Các diễn giả cùng thảo luận chi tiết về cách thúc đẩy các khuôn khổ và sáng kiến​​hiện có của APEC cũng như xác định các chủ đề khả thi cho công việc mới. Điều này cũng có thể bao gồm khả năng hài hòa các biện pháp/quy trình về sức khỏe và an toàn giữa các nền kinh tế thành viên để tạo thuận lợi cho người có thẻ ABTC.

Trong phiên cuối cùng, phiên thứ năm, thảo luận về một loạt các khuyến nghị được rút ra từ các phiên họp trước. Khuyến nghị này được kỳ vọng sẽ đóng góp một cách có ý nghĩa và quan trọng vào việc tăng hiệu quả của quy trình và các tính năng của thẻ ABTC, cũng như thúc đẩy gia tăng tích cực việc sử dụng thẻ ABTC.

Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card viết tắt ABTC) là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia Chương trình. Người mang thẻ  ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực của các nước và vùng lãnh thổ đó.

Trung tâm Thông tin du lịch