Yên Dũng (Bắc Giang): Tu bổ 17 di tích lịch sử văn hóa

Cập nhật:
Lượt xem: 303

Từ năm 2020 đến nay, huyện Yên Dũng đã bố trí kinh phí tu bổ, tôn tạo 17 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. Huyện Yên Dũng có tổng số 270 di tích, trong đó 82 di tích đã được xếp hạng ở các cấp (bao gồm 2 cấp quốc gia, 2 cấp quốc gia đặc biệt, còn lại là cấp tỉnh).


Chùa Ngọc Lâm, thôn Ngọc Lâm, xã Lãng Sơn vừa được tôn tạo với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, thông qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, tâm linh, từ năm 2020 đến nay, cơ quan chuyên môn của huyện đã tham mưu lập hồ sơ, tiến hành tu bổ, tôn tạo, nâng cấp 17 di tích. 

Hiện đã có 6 di tích hoàn thành tu bổ, xây dựng mới với tổng kinh phí gần 7,2 tỷ đồng. Trong số này, tỉnh hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng; huyện hỗ trợ 800 triệu đồng, số còn lại trích từ ngân sách xã và nguồn vốn xã hội hóa.

11 di tích còn lại đã cơ bản xong hồ sơ thiết kế thi công và báo cáo kinh tế kỹ thuật giai đoạn 1, đang hoàn thiện chỉnh sửa giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành tôn tạo trong năm 2022. Được biết, tại các di tích này, tỉnh và huyện sẽ hỗ trợ khoảng 4,2 tỷ đồng.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện, cùng với xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, huyện sẽ có kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng cho người dân; tập trung tuyên truyền, quảng bá giá trị của các di tích để thu hút du khách thập phương, từ đó đẩy mạnh phát triển du lịch.

Tin, ảnh: Tùng Chi

Nguồn: Báo Bắc Giang