Ninh Thuận: Tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia - Danh lam thắng cảnh vịnh Vĩnh Hy

Cập nhật:
Lượt xem: 548

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 5159/KH-UBND về Kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia - Danh lam thắng cảnh vịnh Vĩnh Hy.

Theo đó, mục đích của việc ban hành Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa hiện hành gắn với phát triển du lịch tại khu vực vịnh Vĩnh Hy và vùng phụ cận. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích danh lam thắng cảnh; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích vào nền nếp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận được giao nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảo tồn di tích, danh lam thắng cảnh, khai thác những giá trị của di tích phục vụ cho việc phát triển du lịch. Thực hiện công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh và giá trị di tích vịnh Vĩnh Hy đến du khách trong nước và quốc tế. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực vịnh Vĩnh Hy. Phối hợp với UBND huyện Ninh Hải và các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp cần thiết bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch./.

Nguyễn Thị Lan

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Sở VHTTDL Ninh Thuận