Ban hành Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Cập nhật:
Lượt xem: 791

Ngày 30/9, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định về việc ban hành Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


 Động Kính Chủ - Nam Thiên Đệ lục Động

Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” với trọng tâm là phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng dịch vụ du lịch và môi trường du lịch được đảm bảo sẽ là “cú huých” tạo ra sự bứt phá đối với phát triển du lịch tỉnh Hải Dương, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, để du lịch tỉnh Hải Dương thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng là hết sức cần thiết.

Đề án đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Hải Dương sẽ đón 2,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó 0,75 triệu lượt có lưu trú; 3,7 triệu lượt khách nội địa, trong đó 1,48 triệu lượt có lưu trú. Tổng thu nhập từ du lịch đạt 7.450 tỷ đồng. Tỉnh Hải Dương có từ 3-4 sản phẩm du lịch đặc thù được triển khai và hoàn thiện theo hạng mục.

Đến năm 2030, tỉnh Hải Dương sẽ đón 3,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó 1,53 triệu lượt có lưu trú; 4,8 triệu lượt khách nội địa, trong đó 2,64 triệu lượt có lưu trú, có từ 4-5 sản phẩm du lịch đặc thù. Tổng thu từ du lịch đạt 21.000 tỷ đồng.

Đến năm 2050, tỉnh Hải Dương sẽ đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó 4,2 triệu lượt có lưu trú; 10,0 triệu lượt khách nội địa, trong đó 7,0 triệu lượt có lưu trú. Thu nhập từ du lịch đạt 102.500 tỷ đồng, có thêm 5-10 sản phẩm được đầu tư khai thác trong thực tiễn.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương