Bắc Giang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid- 19 trong hoạt động của bảo tàng, di tích

Cập nhật:
Lượt xem: 479

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang có hướng dẫn quy định rõ về việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động của bảo tàng, di tích trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với địa bàn có dịch cấp độ 2 tỉnh quy định chỉ đón tiếp, phục vụ các đoàn tham quan không quá 20 người/đoàn; đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, người hướng dẫn, thuyết minh tham quan đã tiêm ít nhất 01 liều vắcxin ngừa Covid-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 theo quy định của Sở Y tế.


Cổng Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang. Ảnh ST

Tại địa bàn có dịch cấp độ 3, trong hoạt động của bảo tàng, di tích chỉ được đón tiếp, phục vụ các đoàn tham quan không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Người hướng dẫn, thuyết minh tham quan đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa Covid-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 theo quy định của Sở Y tế.

Riêng địa bàn có dịch cấp độ 4 tỉnh yêu cầu dừng tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch của địa phương./. 

Hà Bộ

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang