Huyện Đà Bắc (Hòa Bình): Quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng hồ

Cập nhật:
Lượt xem: 730

Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) có 18 dự án, trong đó có 5 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, tập trung ở các xã vùng hồ. Tiêu biểu là dự án xây dựng khu du lịch (KDL) thiên nhiên Robinson, KDL Mai Đà Resort - xã Tiền Phong; KDL sinh thái nghỉ dưỡng Vầy Nưa - xã Vầy Nưa; dự án trồng rừng kết hợp với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hiền Lương - xã Hiền Lương.


Một số doanh nghiệp đang được thu hút đầu tư làm du lịch tại vùng hồ xã Tiền Phong (Đà Bắc)

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết số 09/NQ-HU, ngày 6/2/2015 của Huyện ủy về phát triển du lịch, giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành; đặc biệt, ngày 1/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1528/QĐ-TTg về việc quy hoạch tổng thể phát triển KDL quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, công tác phát triển du lịch của huyện có chuyển biến tích cực. Bước đầu hình thành các điểm, tour, tuyến du lịch quảng bá, thu hút đầu tư tại địa phương; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển du lịch, nhất là đầu tư vào KDL hồ Hòa Bình.

Trên cơ sở được tổ chức Action on Poverty (AOP) hỗ trợ, hướng dẫn đã hình thành điểm du lịch cộng đồng tại các xã: Hiền Lương, Cao Sơn, Tiền Phong, góp phần mang lại nguồn thu nhập chính cho nhân dân. Năm 2018, điểm du lịch Đá Bia (xóm Đức Phong - xã Tiền Phong hiện nay) được nhận giải thưởng Asean về du lịch cộng đồng. Năm 2019, tại KDL sinh thái đảo Dừa - xã Vầy Nưa, UBND huyện tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư vào du lịch và nông nghiệp, thu hút 45 doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, hơn 400 đại biểu tham dự. Thông qua chương trình hội nghị đã giới thiệu 16 điểm du lịch thu hút đầu tư, ký biên bản ghi nhớ với 9 nhà đầu tư, dự kiến kinh phí đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2020, ngân sách huyện, ngân sách tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia đã đầu tư, hỗ trợ phát triển hạ tầng phục vụ du lịch tại 8 xã với tổng nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, trong đó có 5 xã thuộc vùng hồ, gồm: Cao Sơn, Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong, Đồng Ruộng.

Để du lịch của huyện nói chung, du lịch vùng hồ nói riêng phát triển đạt mục tiêu nghị quyết đề ra trong những năm tiếp theo, huyện tăng cường đầu tư nghiên cứu xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch mới mang tính chất đặc trưng, độc đáo, thu hút khách thăm quan, du lịch. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào nghiên cứu, khảo sát, đầu tư lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch, huy động các nguồn lực, thành phần kinh tế, loại hình tổ sản xuất, kinh doanh nhằm tạo bước phát triển mới. Mặt khác, đẩy mạnh thu hút đầu tư thông qua hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về các lễ hội, nét đẹp văn hóa dân tộc, danh thắng, sản phẩm du lịch cũng như các tài nguyên du lịch. Quảng bá mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh sẵn có của các dự án du lịch của địa phương tới các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Tuyên truyền, vận động người dân địa phương phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn không gian, cảnh quan tự nhiên, kiến trúc và bản sắc văn hóa các dân tộc. Triển khai việc áp dụng các tiêu chuẩn du lịch xanh, du lịch bền vững. Duy trì tuyến, điểm, sản phẩm du lịch sẵn có, tiếp tục triển khai lựa chọn đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch, tuyến, điểm, chương trình du lịch mới. Chú trọng xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị, dụng cụ tại các điểm đến.

Bùi Minh

Nguồn: Báo Hòa Bình