Hà Nội: Khơi thông giá trị văn hóa Xứ Đoài để phát triển kinh tế du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 687

Nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị to lớn của văn hóa đối với sự phát triển, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị thị xã Sơn Tây nghiên cứu, khơi thông những giá trị phi vật thể của văn hóa Xứ Đoài thành những sản phẩm cụ thể từ đó gìn giữ, bảo tồn, nhân rộng, phát triển mạnh mẽ ngành kinh tế du lịch. Trong quá trình đó, nhà nước phải là trung tâm tạo ra cơ chế, môi trường để thu hút các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện.

Chiều ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2021 và thời gian tới.

Năm 2021, Thị ủy Sơn Tây và cả hệ thống chính trị thị xã đã đoàn kết, thống nhất và quyết tâm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-10. Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết, 23/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

Cụ thể, về phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 9,9% (đạt 100% so với kế hoạch). Thu ngân sách Nhà nước đến ngày 15/11/2021 thực hiện được 341,2 tỷ đồng (bằng 98% kế hoạch Thành phố giao và bằng 74,8% kế hoạch thị xã đề ra), trong đó nguồn thu từ đất đạt 106,7 tỷ đồng (bằng 113,5% dự toán Thành phố giao và bằng 52,8% kế hoạch thị xã phấn đấu). Tổng chi ngân sách đạt 882,7 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 360,1 tỷ đồng/615,6 tỷ đồng (đạt 58,5% kế hoạch giao).

Trong xây dựng nông thôn mới, thị xã Sơn Tây được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và xã Kim Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020. Phấn đấu năm 2022, xã Thanh Mỹ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP. Dự kiến đánh giá và phân hạng 30 - 40 sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Từ thực tiễn phát triển và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thị ủy Sơn Tây kiến nghị Thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu để có căn cứ và động lực đầu tư phát triển cho thị xã; nghiên cứu tái thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây.

Đồng thời, quan tâm xem xét đầu tư hệ thống hạ tầng khung của thị xã, đặc biệt là các tuyến đường kết nối với các tỉnh, huyện lân cận. Đầu tư, tu bổ cụm di tích, lịch sử để phát triển văn hóa, du lịch của thị xã và khu vực lân cận, đặc biệt là khu di tích Làng cổ ở Đường Lâm, Đền Và, Thành Cổ Sơn Tây, đền Phùng Hưng, lăng Ngô Quyền; Chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ Seraphin tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn…

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã Sơn Tây thời gian qua; trong đó có những mô hình hay, cách phòng, chống dịch Covid-19 sáng tạo, hiệu quả.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thị xã Sơn Tây là đô thị lâu đời, trung tâm của văn hóa Xứ Đoài, có bề dày truyền thống lịch sử, có vị trí chiến lược về quân sự, quốc phòng, có lợi thế là đầu mối giao thông. Thị xã còn có lợi thế gắn với khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội... Tiềm năng phát triển của thị xã không nhỏ, nhưng tận dụng, khai thác đến nay chưa đạt yêu cầu. Phát triển kinh tế, thu ngân sách chỉ tiêu đạt cao, nhưng con số còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của thị xã.

Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân thị xã Sơn Tây cần nhận thức sâu sắc hơn nữa những giá trị tiềm năng của quê hương; quyết tâm thay đổi từ tư duy đến hành động trong cán bộ và nhân dân; siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; khơi dậy ý chí, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thúc đẩy phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây phải tập trung chỉ đạo để đẩy mạnh công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch phải đi trước một bước; trong đó lấy cốt lõi, động lực phát triển của thị xã trong những năm tới là những giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh.

Nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị to lớn của văn hóa đối với sự phát triển, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị thị xã Sơn Tây nghiên cứu, khơi thông những giá trị phi vật thể của văn hóa Xứ Đoài thành những sản phẩm cụ thể từ đó gìn giữ, bảo tồn, nhân rộng, phát triển mạnh mẽ ngành kinh tế du lịch. Trong quá trình đó, nhà nước phải là trung tâm tạo ra cơ chế, môi trường để thu hút các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện. Trước mắt, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thành phố, thị xã phải phát huy nội lực, tập trung đầu tư tạo đột phá về hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, thiết chế văn hóa, hạ tầng du lịch... tạo động lực cho thị xã phát triển.

Thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; đồng thời khẳng định sẽ đưa ngay vào chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, quyết tâm xây dựng và phát triển thị xã xứng đáng là trung tâm văn hóa Xứ Đoài.

Hoàng Phúc

Nguồn: laodongthudo.vn