Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020

Cập nhật:
Lượt xem: 702

- Ngày 3/12, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN) giai đoạn 2016-2020.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ VHTTDL và các điểm cầu trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Hùng - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã báo cáo tóm tắt Phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020. Theo đó, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN được tập trung chủ yếu trong các trường đại học; viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp có tính chất nghiên cứu (Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh ...), còn lại là các cơ quan quản lý nhà nước. Việc nghiên cứu đề tài cấp quốc gia đều do các viện nghiên cứu và các trường đại học đảm nhiệm. So với giai đoạn 2011-2015, việc thực hiện nhiệm vụ KHCN đã được khối các đơn vị sự nghiệp quan tâm hơn, có nhiều đơn vị mới, lần đầu tham gia thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ.

Trong lĩnh vực văn hóa, nhiều công trình nghiên cứu đạt kết quả xuất sắc cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn có ý nghĩa quan trọng phục vụ trực tiếp nhiệm vụ của ngành, xây dựng cơ chế, chính sách: Xây dựng ban hành Luật Thư viện; Điều chỉnh, bổ sung Luật Di sản văn hóa trong thời gian tới; Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới; Giải pháp quản lý hoạt động karaoke, vũ trường; Nghiên cứu nghệ thuật truyền thống; Ứng dụng phục vụ đổi mới trưng bày, giới thiệu về văn hoá các dân tộc, lịch sử các dân tộc…

Với lĩnh vực thể dục, thể thao, kết quả nghiên cứu một số đề tài cũng đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tuyển chọn vận động viên, xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn trong tuyển chọn ban đầu; đưa ra những giải pháp nâng cao thành tích một số môn thể thao mà Việt Nam có thế mạnh; nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý thể thao chuyên nghiệp; các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng; giáo dục thể chất nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam…

Về lĩnh vực du lịch, các nội dung nghiên cứu đã xác lập cơ sở khoa học và giải pháp hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách bảo đảm cho du lịch Việt Nam phát triển và phù hợp với xu thế hội nhập khu vực, quốc tế; xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường mới, phát triển du lịch bền vững gắn với phát triển văn hóa. Kết quả của một số công trình nghiên cứu cũng đã phản ánh tương đối đầy đủ những thành công và hạn chế trong hoạt động du lịch, dự báo xu hướng phát triển, những khó khăn, thách thức. Nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch với các hoạt động: loại hình tour du lịch giá rẻ; loại hình khách sạn căn hộ và chia sẻ kỳ nghỉ; quản lý hướng dẫn viên du lịch; nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển du lịch thông minh.

Toàn cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam; Định hướng nội dung và triển khai nhiệm vụ cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong thể dục, thể thao; Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Viện Nghiên cứu phát triển du lịch…

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ đã được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Từ năm 2015 tới nay, lĩnh vực này đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, đội ngũ các nhà khoa học đã có sự trưởng thành rõ rệt, hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng thiết thực, đã cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho cơ quan quản lý nhà nước hoạch định những vấn đề chiến lược, cấp bách của ngành. Ngành cũng đã có được một đội ngũ các nhà khoa học đông đảo, có học hàm, học vị cao, là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Với từng lĩnh vực cụ thể của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng yêu cầu Viện Khoa học Thể dục Thể thao nghiên cứu tham mưu trình lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thể dục, thể thao Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2030; nghiên cứu phát triển nâng cao thành tích ở các môn thể thao thành tích cao. Về lĩnh vực du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch cần nghiên cứu quy hoạch du lịch Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19; nghiên cứu xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, tiêu biểu của từng vùng, miền. Với lĩnh vực văn hoá, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cần nghiên cứu sâu để làm sao thực hiện được 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp lớn nhằm chấn hưng văn hoá, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

Trung tâm Thông tin du lịch