Xây dựng và phát triển Khánh Hoà sớm trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, là trung tâm kinh tế - du lịch của cả nước

Cập nhật:
Lượt xem: 258

- Ngày 31/12/2021, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến “Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và hoàn thiện Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Chính trị khóa XI.

Khánh Hòa là tỉnh ven biển Nam Trung bộ, nằm ở trung tâm của các tỉnh duyên hải, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của cả nước. Nhằm định hướng cho phát triển Khánh Hòa, ngày 24/12/2012, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Kết luận số 53-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu phấn đấu đưa Khánh Hòa “trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó thành phố Nha Trang là hạt nhân; là trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước; có quốc phòng, an ninh vững mạnh, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện”.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định: Khánh Hòa là một trong những tỉnh, thành có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện. Sau gần 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW, Khánh Hoà đã có nhiều nỗ lực khai thác và phát huy tương đối tốt các tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế về biển cho phát triển. Kinh tế tăng trưởng khá, giai đoạn 2012-2019 đạt mức bình quân hơn 7,32%/năm. Năm 2019, quy mô nền kinh tế tăng 1,76 lần so với năm 2011; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt mức 70,07 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2011. Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch biển quốc gia, có thương hiệu quốc tế; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; từng bước trở thành một cực tăng trưởng trong khu vực.

Nhưng sau gần 10 năm thực hiện, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kết luận 53-KL/TW chưa được hoàn thành, Khánh Hòa không có sự tăng trưởng đột phá so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Khánh Hòa cần có những chính sách đột phá để trở thành cực tăng trưởng, trung tâm của vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Đưa Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - đó là sứ mệnh của Khánh Hòa trong thời gian tới.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tập trung tham luận, trao đổi, làm sâu sắc hơn về những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất những giải pháp, nhất là các giải pháp đột phá nhằm phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến có tính gợi mở về các lĩnh vực, các ưu tiên đột phá cần tập trung nguồn lực đầu tư để tạo ra các động lực phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa trong thời gian tới, đặc biệt là hạ tầng giao thông, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, những đề xuất để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng, đảm bảo cho Khánh Hòa phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin du lịch